– Med nye og strengere regler for immigrasjon i Storbritannia, frykter NASUWT at mange lærere med innvandrerbakgrunn blir nødt til å forlate Storbritannia, sier Jennifer Moses, tillitsvalgt i Storbritannias nest største lærerorganisasjon, NASUWT. Foto: Marianne Ruud
– Med nye og strengere regler for immigrasjon i Storbritannia, frykter NASUWT at mange lærere med innvandrerbakgrunn blir nødt til å forlate Storbritannia, sier Jennifer Moses, tillitsvalgt i Storbritannias nest største lærerorganisasjon, NASUWT. Foto: Marianne Ruud

Innstramminger kan føre til at lærere må forlate landet

I Storbritannia kan innstramming av lønns- og arbeidsvilkårene for lærere med innvandrerbakgrunn føre til at mange må forlate landet. Jennifer Moses, tillitsvalgt for «The teachers union», er bekymret.

Publisert

Sist uke var Jennifer Moses delegat på konferansen til ETUCE «European Trade Union Committee for Education» i Beograd i Serbia.

– Lærere og barnehagelærere i hele Europa opplever et sterkt press mot sine lønns- og arbeidsvilkår og sine pensjonsrettigheter. De møtes av en økt arbeidsmengde og de trues også av kommersialisering av arbeidsplassene sine, sier Jennifer Moses til Utdanning.

– I en slik situasjon er lærere med innvandrerbakgrunn ekstra utsatt, sier hun.

Moses er tillitsvalgt i Storbritannias nest største lærerorganisasjon, NASUWT, «The teachers union». Organisasjonen har over 300.000 medlemmer i hele utdanningssektoren fra barnehage til høyere utdanning.

 

Opptatt av lærere med innvandrerbakgrunn

Moses deltok blant annet på en workshop om migrasjon. Hun er opptatt av lønns- og arbeidsvilkårene til lærere med innvandrerbakgrunn.

– Med nye og strengere regler for immigrasjon i Storbritannia, frykter NASUWT at mange lærere med innvandrerbakgrunn blir nødt til å forlate Storbritannia. Vi er i en situasjon der vi allerede strever med rekruttering av lærere. Derfor har vi nå tatt dette opp med myndighetene, sier Moses.

Hun er glad for at det nå ser ut til at myndighetene i Storbritannia vil lytte.

 

Ser fram til å jobbe for 11 millioner lærere

Utdanning snakket med Moses rett før hun ble valgt som landrepresentant i ETUCE-komiteen. Etter valget sa hun:

– For meg er det en ære å bli valgt til dette viktige vervet. Jeg ser fram til å komme i gang med arbeidet i ETUCE-komiteen på vegne av mer enn 11 millioner lærere i hele Europa. Og jeg håper på støtte og gode råd fra organisasjonen min NASUWT, sier Moses.

 

Også EU-kommisjonen vil ha innvandrerlærere

Under møtet ble det vist til et vedtak gjort av Europa-kommisjonen i juni 2016. Der heter det at medlemslandene oppfordres til å sørge for at de ansatte i skoler og barnehager får de ferdighetene som trengs for å håndtere mangfoldet.

I tillegg skal medlemslandene fremme rekruttering av lærere med innvandrerbakgrunn.

Landene skal også fremme og støtte innvandrerbarns deltakelse i skole og barnehage.

 

Powered by Labrador CMS