Sosiale forskjeller i kunnskap er blitt mindre

Andelen tyske barn som gjør det godt på skolen trass i at de kommer fra hjem med lite utdanning, den har økt.

Den første PISA-undersøkelsen i 2000 viste at Tyskland var det landet blant deltakerlanda der sammenhengen mellom å lykkes på skolen og sosial bakgrunn var tydeligst. PISA er en internasjonal undersøkelse om 15-åringers skolekunnskaper.

Det er fortsatt en svært tydelig sammenheng mellom sosial bakgrunn og skoleprestasjoner i Tyskland. Forskjellene er likevel blitt mindre. I 2006 var en fjerdedel av barn fra familier med lite utdanning dyktige i lesing, matematikk og naturfag, som er emnene PISA-undersøkelsen måler. I 2015 var andelen dyktige barn fra slike hjem økt til 32 prosent.

Ifølge er avisa er det imidlertid to forhold som må være til stedet for at det skal skje bedring: Skolen må ha en god sosial blanding blant elevene, og atmosfæren på skolen må være god.

Det er OECD (Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling) som organiserer PISA.

Powered by Labrador CMS