SV frir til sentrum og Ap med asylforslag

Kjernen i SVs forslag er å få flyktningene raskt i gang med norskopplæring, orientere dem mot arbeidslivet og få barna raskt inn i barnehage og skole.

SV-leder Audun Lysbakken advarer sentrumspartiene og Arbeiderpartiet mot å låse seg til Høyre og Fremskrittspartiets ideer i integreringspolitikken.

Mandag legger SV fram 49 forslag i Stortinget til bedre integrering og bosetting av flyktninger.

– Det er ikke sånn at Ap og sentrum må låse seg til en prosess med Høyre og Fremskrittspartiet, de har flertall også med oss. Vi er mer enn klare til å bruke det flertallet for å få gjennom fornuftige forslag, sier Lysbakken til NTB.

– Det må ikke være slik nå at Frps idé om at ingen av disse menneskene skal bli i Norge, får lov til å styre integreringspolitikken, mener han.

 

Vil i mål til jul

Partiene bak asylforliket på Stortinget, Høyre, Frp, Ap, Sp, Venstre og Kristelig Folkeparti, møtes etter planen til nye integreringssamtaler mandag. SV og Miljøpartiet De Grønne står utenfor prosessen.

Flere av de seks forlikspartiene har klare ambisjoner om å ha en ny avtale på plass i løpet av denne uken, erfarer NTB.

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad sier det er et behov for langsiktige forpliktelser i asylpolitikken, uavhengig av blokkene. Hun reagerer på SVs utspill.

– Det er synd at SV synes å ville polarisere debatten mer enn nødvendig. Som SV er alle opptatt av norskopplæring, utdanning og arbeid for flyktningene, sier hun til NTB.

 

– Illusjon

Men Lysbakken er bekymret for at de seks partiene nå er fornøyde med at de har strammet inn i asylpolitikken, og at regjeringen ikke tar nok på alvor hvor akutt integreringsutfordringen er.

Han advarer sterkt mot å la en større åpning for midlertidig opphold svekke integreringen. SV viser blant annet til Frps Christian Tybring-Gjeddes uttalelse i Stortinget nylig om at Syria-flyktningene skal hjem igjen, «alle som én».

– Den midlertidigheten kan fort vise seg å være en illusjon. Lite tyder på fred i Syria med det første. Vi må regne med at veldig mange av dem som får opphold, kommer til å bli her i mange år fremover, mange for bestandig, sier han.

 

Vil ha økt tilskudd

Kjernen i SVs forslag er å få flyktningene raskt i gang med norskopplæring, orientere dem mot arbeidslivet og få barna raskt inn i barnehage og skole.

SV vil øke antallet timer norskopplæring og gjøre en rekke endringer i introduksjonsprogrammet.

Asylmottak bør ifølge SV i hovedsak drives av kommuner og frivillige. Mens Venstre, Høyre og Frp sier nei til forbud mot profitt i asylbransjen, tar de rødgrønne partiene og KrF til orde for å begrense profittmulighetene.

Lite har sivet ut fra forhandlingene, men mye tyder på at det går mot strengere regler i en ny asylavtale.

 

Mot strengere regler

Frp har tatt til orde for å kutte i ytelsene og heller premiere dem som gjør det bra i introduksjonsprogrammet. KrF ønsker en mer positiv insentivordning ved å premiere dem som gjør det bra, uten først å kutte.

Kommunenes økonomi og bosetting av totalt 40.000 flyktninger de neste to årene står sentralt i samtalene. Flere partier åpner for begrenset, økt selvbosetting, i håp om å unngå tvang.

SV foreslår en ny modell for bosetting, med en fordeling etter en fastlagt nøkkel, og krever at staten dekker 100 prosent av kommunenes utgifter gjennom økt integreringstilskudd. Sp har med seg et krav om økt tilskudd inn i forhandlingene, men Høyre har avvist dette med at kommunene da ikke vil ha noen insentiver til å få folk i jobb. (©NTB)

Powered by Labrador CMS