Rektoren ved Langkær Gymnasium i Danmark har tatt grep i elevgruppen som er kontroversielle. Foto: Villy Fink Isaksen / wikipedia.da
Rektoren ved Langkær Gymnasium i Danmark har tatt grep i elevgruppen som er kontroversielle. Foto: Villy Fink Isaksen / wikipedia.da

Etnisk segregering i dansk videregående skole

Ved Langkær Gymnasium utenfor Aarhus har rektor tatt et kontroversielt grep for å endre elevsammensetningen, skriver tidsskriftet «I skolen».

Skolen har sju nystartede parallellklasser, og i fire av disse har man kun plassert ungdom med en annen etnisk bakgrunn enn dansk, mens man i de øvrige klassene har blandet tospråklige og etnisk danske elever med halvparten av hver. 

Dette har skolen gjort for å trekke til seg flere etnisk danske elever. I dag utgjør andelen tospråklige elever 74 prosent, en kraftig økning fra 29 prosent i 2007.

I artikkelen får rektor Yago Bundgaard spørsmål om hva som etter hans syn er den umiddelbare fordelen ved en slik elevinndeling, og svarer: 

- Med balanserte klasser risikerer ingen minoritet å komme i bakgrunnen. Nå havner ulike ungdomsgrupper i et miljø der de har egne venne, men der de også trygt kan bli kjent md elever fra grupper med annen bakgrunn.

Rektor Yago Bundgaards initiativ har vakt en het debatt om det man i Danmark kaller «gettoskoler», det vil si skoler der tospråklige elever er i klart flertall. 

Noen mener at satsingen må stemples, på grensen til apartheid. Danmarks kunnskapsminister Ellen Trane Nørby sier i en uttalelse at det ikke er tillatt å dele inn elever etter etnisitet, men uttrykker samtidig forståelse for at en rektor har rett til å sette sammen klassene etter pedagogiske hensyn. Hun har bedt rektor Bundgaard gi en redegjørelse, skriver «I skolen».

 

Powered by Labrador CMS