Ansatte i private barnehager får tilbud om influensavaksine på jobb

De barnehagene som er en del av bedriftshelsetjenesten til Private Barnehagers Landsforbund (PBL) kan få influensavaksine på jobb.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har influensavaksine som et av mange tilbud til barnehagene i vår bedriftshelsetjeneste, sier Hanne Bjerke, sykepleier og rådgiver i bedriftshelsetjenesten i PBL.

Arbeidsorganisasjonen har gitt tilbudet til de barnehagene som er en del av bedriftshelsetjenesten i mange år.

– Vi reiser da ut i barnehagen så langt det er praktisk mulig ut i fra våre ressurser og gjennomfører vaksineringen på stedet, sier Bjerke.

Hun understreker at vaksinering er noe de tilbyr til de barnehagene som tar kontakt og ønsker det, og at det er en betalt tjeneneste. De forventer fortsatt et større trykk innenfor et område som smittevern.

Ikke generelt råd om vaksinering

Helsemyndighetene har i år vært bekymret for influensasesongen som kommer samtidig med koronapandemien. Folkehelseinstituttet anbefaler at ansatte i helsevesenet tar influensavaksinen, men har ingen spesielle anbefalinger overfor ansatte i skole og barnehage.

– Rådene er basert på personer som har størst risiko for alvorlig influensainfeksjon. Ansatte i skoler og barnehager som er i risikogruppene faller inn under anbefalingene, sier Siri Helene Hauge, overlege og spesialist i samfunnsmedisin ved FHI.

Denne artikkelen ble endret den 7. september. I den opprinnelige artikkelen het det at "alle ansatte i PBL-barnehager får tilbud om influensavaksine på jobb". Det stemmer ikke. Det er kun barnehagene som er medlem av bedriftshelsetjenesten til PBL som kan få vaksinering på jobb, dersom de ønsker det.

Powered by Labrador CMS