Flere enn før mener yrkesfagenes status er stigende, viser en undersøkelse Norstat har utført. Ill. foto: Marianne Ruud
Flere enn før mener yrkesfagenes status er stigende, viser en undersøkelse Norstat har utført. Ill. foto: Marianne Ruud

Mindre forskjell mellom mester og master

En ny undersøkelse viser at folks holdninger til praktiske og yrkesrettede fag har blitt mer positiv det siste året.

Undersøkelsen viser at det er langt flere nordmenn som mener yrkesfagenes status er stigende enn fallende. 35 prosent svarer at de opplever at yrkesfagene har fått økt status, mens bare 11 prosent mener fagenes status har dalt.

Sammenlignet med tallene fra en tilsvarende undersøkelse i 2015 er det tydelig at yrkesfagenes status er på vei oppover.

Tidligere denne uken kom søknadstallene til den videregående utdanningen. Den bekrefter inntrykket: 48 prosent av elevene som har søkt videregående utdanning har søkt seg til yrkesfag fra høsten av, mot 47 prosent i fjor. 52 prosent av årets elever har søkt på et studieforberedende utdannelsesprogram. Forskjellen mellom de to studieretningene blir altså stadig mindre.

I undersøkelsen, som er utført av Norstat for Rørentreprenørene Norge, svarer 30 prosent av de spurte at venner, kollegaer, bekjente og familie mener at studiespesialiserende fag har høyere status enn yrkesfag. I 2015 var det nærmere halvparten som mente det samme.

– Hva foreldre og omgivelsene mener om utdanningsvalg er viktig for unge. Nå tror vi flere har fått med seg at yrkesfag åpner mange muligheter og at det igjen påvirker folks holdninger, sier utdanningsansvarlig Are Skaar Nielsen i Rørentreprenørene Norge.

I Oslo er folk fortsatt mer avventende til yrkesfag. 39 prosent av de spurte i hovedstaden svarer at omgivelsene mener yrkesfag har mye eller litt lavere status enn yrkesfag. Men også i Oslo skjer det endringer, i 2015 var andelen som mente tilsvarende 48 prosent. (©NTB)

Powered by Labrador CMS