Ordningen med Lektor 2 for yrkesfag går ut på at fagpersoner fra arbeidslivet involveres direkte i opplæringen på yrkesfaglige programmer i videregående skole.  Arkivfoto: Utdanning
Ordningen med Lektor 2 for yrkesfag går ut på at fagpersoner fra arbeidslivet involveres direkte i opplæringen på yrkesfaglige programmer i videregående skole. Arkivfoto: Utdanning

Fagpersoner fra arbeidslivet skal inn i yrkesfagopplæringen

Gjennom å trekke fagpersoner fra arbeidslivet inn i yrkesfagopplæringen, skal både elevers og læreres kompetanse heves. Skoler kan søke om midler til fagpersoner som får tittelen Lektor 2.

Publisert

– Denne ordningen vil være med på å forsterke samarbeidet mellom skolen og arbeidslivet. Elevene vil få relevant opplæring direkte av bransjen, og bedriftene kan møte sine potensielle fremtidige lærlinger, uttaler John Arve Eide, fylkesdirektør for videregående opplæring i Akershus fylkeskommune til fylkeskommunens nettside.

Ordningen med Lektor 2 for yrkesfag går ut på at fagpersoner fra arbeidslivet involveres direkte i opplæringen på yrkesfaglige programmer i videregående skole. Opplæringen tar utgangspunkt i fagpersonens fagområder og elevens utdanningsprogrammer.

 

Skal bidra til å heve lærerkompetansen

– Ordningen skal bidra til å skape gode og nyttige relasjoner mellom skole og arbeidsliv, og styrke de yrkesfaglige aspektene ved opplæringen. Det er også et mål å øke elevenes læringsutbytte og motivasjon for fagene, uttaler Eide.

Lektor 2-ordningen skal også bidra til å heve læreres kompetanse.

Både bedrifter og skoler kan søke om midler til Lektor 2 for yrkesfag. Det skal inngås avtaler mellom fagpersonen fra arbeidslivet og skolen. Dette gjøres ved å fylle ut et eget søknadsskjema.

 

Vil helst ha fagpersoner fra lokalt arbeidsliv

Fagpersonen fra arbeidslivet bør helst være fra lokalt eller regionalt arbeidsliv. Og de må ha kompetanse innenfor det aktuelle utdanningsprogrammet.

For inneværende skoleår er det mulig å søke fram til sommeren. Midlene kan brukes til å kompensere bedriften eller fagpersonen som gir opplæring.

Det er Avdeling for videregående opplæring i Akershus fylkeskommune som setter i gang Lektor 2 for yrkesfag på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

 

Lektor 2-ordningen på yrkesfag ble lansert i 2017

Lektor 2-ordningen for yrkesfagene ble lansert i forbindelse med yrkesfagløftet.

Tidligere kunnskapsminister, nå næringsminister, Torbjørn Røe Isaksen (H) lanserte ordningen i 2017. På budsjettet for 2018 ble det satt av 10 millioner kroner til Lektor 2-ordningen for yrkesfag.

I tillegg ble det satt av 5 millioner kroner til yrkesfaglærere som ønsket å hospitere i bedrifter.

En pott på 13,6 millioner ble øremerket til rekruttering av lærebedrifter.

 

Lektor 2-ordningen var opprinnelig en realfagssatsing

Tidligere har Lektor2-ordningen vært en nasjonal realfagsatsing som finansieres av Kunnskapsdepartementet og ledes og driftes av Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo.

I skoleåret 2018/19 deltar 209 skoler. Siden oppstarten av ordningen i 2009/10 har totalt ca. 500 skoler og ca. 700 ulike samarbeidspartnere fra arbeidslivet deltatt.

 

Powered by Labrador CMS