70 prosent av dem som har søkt om lærekontrakt har fått det. Arkivfoto: Utdanning
70 prosent av dem som har søkt om lærekontrakt har fått det. Arkivfoto: Utdanning

Sju av ti fikk godkjent lærekontrakter i 2016

I alt 19.100 av 27.687 elever fikk innvilget søknad til læringsplass i 2016. Innvilgningsprosenten ligger 1,3 prosent høyere enn i 2015.

Det er 125 flere innvilgede læreplasser i 2016 enn i 2015 og 470 flere enn året før, ifølge tall fra  Utdanningsdirektoratet. Søkerne i Oslo har hatt størst lykke med søknadene, der har 80 prosent fått innvilget kontrakt, mens Østfold har den minste andelen godkjente kontrakter. Der er 56 prosent av kontraktene innvilget.

Over utdanningsprogrammene er det varierende innvilgelsesandel. Kjemiprosessfaget er fagområdet med flest innvilgede kontrakter, med 88 prosent, mens dataelektronikerfaget har færrest innvilgede søknader, der bare snaut halvparten prosent av søknadene er innvilget.

De fleste søknadene er sendt inn i Rogaland og Hordaland, mens Sogn og Fjordane, Aust-Agder og Finnmark er fylkene med færrest læreplassøkere.

Teknikk og industriell produksjon er faget med flest søkere. Det er også et av fagområdene som har hatt størst nedgang i antall innvilgede søknader, sammenlignet med året før. De 170 søkerne fra medier og kommunikasjon, gjør det til faget med færrest søkere.

Søkerne fra samme studieområde har hatt varierende hell med søknadene sine i ulike deler av landet. I fagområdet helse- og oppvekstfag har 82 prosent av søkerne fra Rogaland fått innvilget kontrakt, mens bare 5 prosent av søkerne fra samme studieområde i Troms har fått positivt svar på sine søknader om læreplass.

72 prosent av de godkjente kontraktene om læreplass er tegnet i privat sektor. (©NTB)