Det er en strukturell svakhet i systemet med å skape nye læreplasser, erkjenner kunnskapsministeren. Ill. foto Erik Holand
Det er en strukturell svakhet i systemet med å skape nye læreplasser, erkjenner kunnskapsministeren. Ill. foto Erik Holand

Isaksen erkjenner svikt i ordning med lærlingplasser

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener det må avklares tydeligere hvem som har ansvar for å skaffe nye lærlingplasser.

Kunnskapsministeren viste til at mellom 6.000 og 9.000 unge står uten plass, samtidig som 14 av 19 fylker ikke har gitt tilbakemelding om hvor det svikter. Han mener det illustrerer behovet for mer informasjon.

– Vi vet ikke hvem de er, hvilke fylker som har de største problemene. Det er en strukturell svakhet i systemet at ansvaret for å skaffe nye plasser ikke er tydeliggjort i loven, sa Røe Isaksen i Stortingets spørretime onsdag.

Han påpekte at bedre samordning vil stå sentralt i arbeidet med å fornye yrkesfagprogrammet. 

Regjeringen fikk kritikk fra opposisjonen for å gjøre for lite for å takle ungdomsledighet, og for at det er lite som skjer for å sørge for et tilbud til unge som står utenfor utdanning eller uten lærlingplass.

KrFs Anders Tyvand stilte spørsmål om det fortsatt skal være slik at det offentlige er villig til å betale mer for opplæring ute i bedrift enn opplæring i skolen. Innspillet fikk gehør hos kunnskapsministeren.

– Jeg mener det er rimelig at kostnaden ved å ha noen i lære skal være den samme som å ha mulighet for å ta fagbrev i skolen, så jeg deler den ambisjonen, sa han.

 

Flere uten lærlingplass

Arbeiderpartiets Martin Henriksen viste til at ledigheten for unge mellom 15 og 24 år er den høyeste på over 20 år. Siden Høyre og Frp overtok regjeringsmakten har antallet unge uten læreplass økt, påpekte han. 

– Det er alvorlig, når vi vet at blant dem som ikke får læreplass, er frafallet høyere, og veien til ledighet kortere, sa han, og spurte om Røe Isaksen er fornøyd med regjeringens innsats. 

– Om man med "fornøyd" mener at vi er ferdige? Nei, da er jeg ikke fornøyd, svarte Røe Isaken. 

Han påpekte at lærlingtilskuddet har økt med 20.000 kroner under dagens regjering, og at lærlingordningen er styrket fra nyttår ved at klausulen nå spesifiserer at man skal ha lærlinger på relevante prosjekter. Dessuten skal yrkesfaglærerne styrkes, understreket han. 

Svarene fra kunnskapsministeren beroliget ikke Arbeiderpartiets Martin Henriksen, som framholder at det er åpenbart at regjeringens politikk ikke virker. 

– Røe Isaksen viser liten vilje til å ta nye grep, selv om det han har gjort til nå ikke gir resultater. Det holder ikke å peke på fylkeskommunene. Vi trenger sterkere innsats for å få flere læreplasser og flere unge i jobb og studier, sier han til NTB.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS