Erna Solberg vil ha flere lærlinger i staten

Statsminister Erna Solberg mener statlig sektor må ta inn flere lærlinger. For å få vite mer om lærlingenes hverdag, inviterte hun lærling Amina Shahzad til sitt kontor.

Publisert

– Dette er mitt første år som lærling. Jeg begynte 24. august i 2015, forteller Amina på vei opp. Hun er lærling i kontor- og administrasjonsfaget.

Med seg har hun Tor Åge Brekkvassmo, prosjektleder for Opplæringskontoret for statlig sektor, OK stat. Det er OK stat Amina Shahzad har tegnet lærekontrakt med. Hun er lærling i kontor- og administrasjonsfaget ved Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS).

– Hva tenkte du da du fikk vite at du var invitert til å møte statsministeren?

– Jeg ble veldig stolt. Det ble moren og faren min også, forteller Amina.
Hun kom til Norge fra Pakistan som åtteåring. Amina har gått på Ellingsrud ungdomsskole og deretter på Nydalen videregående skole, begge i Oslo. Første året tok hun service og samferdsel, andre året salg, sikkerhet og service.

Det var etter å ha deltatt på et informasjonsmøte med OK stat på Nydalen videregående skole, at Amina ble sikker på at hun ønsket seg lærekontrakt.


Fikk 15 minutter

– Dere får 15 minutter, sier politisk rådgiver Hans Christian Kaurin Hansson ved Statsministerens kontor, før Amina Shahzad og Tor-Åge Brekkvassmo inviteres inn til en blid statsminister.

Amina forteller Erna Solberg litt om skolebakgrunnen sin. Så sier Amina:
– Etter at jeg søkte, fikk jeg raskt tilbud om læreplass hos DSS.

– Jeg kan jo legge til at Amina hadde veldig gode karakterer, supplerer Brekkvassmo.

– Og så hadde jeg null fravær, røper Amina.

Det gjør Solberg imponert.
– Gode karakterer og null fravær. Det teller når man skal søke læreplass, slår statsministeren fast.


Advokat eller siviløkonom

Amina ønsker å studere videre. Derfor er hun allerede i gang med å ta studiekompetansefagene på kveldstid ved siden av læretiden.

– Etter å ha oppnådd fagbrev og studiekompetanse, er planen å studere videre. Målet mitt er å bli advokat eller siviløkonom, forteller Amina.

– Det er veldig lurt at du velger å både ta fagbrev og studiekompetanse. Da har du flere valgmuligheter senere, sier Solberg.

Statsministeren er opptatt av at statlig sektor må bli flinkere til å ta inn flere lærlinger.
– Vi peker ofte på næringslivet når det er snakk om å rekruttere lærlinger. Men vi må også peke på oss selv. Offentlig sektor må også bli flinkere. Departementene har tatt inn flere lærlinger. Nå må direktoratene og andre underliggende etater gjøre det samme, sier statsministeren.


Lærlinger i alle departementer


I mai i fjor lanserte statsråd Jan Tore Sanner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Torbjørn Røe Isaksen i Kunnskapsdepartementet sammen et krav om at alle departementene må ta inn minst én lærling. Denne målsettingen er nå nådd.

Ok stat nå har nå til sammen 43 lærlinger, og andelen lærlinger i statlig sektor er økt fra 4 prosent til 16 prosent. Denne våren utlyses 30 nye læreplasser, forteller Brekkvassmo.

– Vi har nå kontrakter i alle departementene med unntak av Forsvarsdepartementet. I Forsvaret har de sitt eget opplæringskontor for lærlinger, sier Brekkvassmo.

– Forsvaret er best på å ta inn lærlinger. Her har andre noe å lære, sier Solberg.

Hun mener offentlig sektor bør bygge en sterkere tradisjon for å ta inn lærlinger.

– I de gamle industrifagene har lærlingordningen lange tradisjoner. Lærlingordningen bør bli like godt innarbeidet i de nye lærefagene i offentlig sektor. Her har vi en jobb å gjøre, sier Solberg.


Selfie med Solberg

Amina forteller litt om arbeidsoppgavene hun har hatt som lærling. Hun har jobbet med personal og rekruttering, økonomi, arkiv, resepsjon, servicetorg og kommunikasjon.

– Hva likte du best, spurte Solberg.

– Jeg synes alle oppgavene er like interessante og arbeidsdagene er veldig varierte. Jeg har også veldig gode kolleger som veileder meg. Derfor trives jeg veldig godt som lærling, sier Amina.
Etter at møtet er over, spør Amina om å få ta en selfie med statsministeren. Solberg stiller sporty opp og ønsker lærlingen lykke til videre.

Ønsket å møte politisk ledelse

– Hva var bakgrunnen for at Amina Shahzad ble invitert til å møte Erna Solberg?

– Stort sett har alle OK Stats lærlinger i departementene ønsket å få møte politisk ledelse i sitt departement. Det har nesten alltid latt seg gjøre. Men siden Amina ikke er lærling i et departement, ba vi om et møte med ledelsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet der Jan Tore Sanner (H) er statsråd. Da fikk vi vite at Erna Solberg ønsket å møte en lærling. Det er bakgrunnen for at Amina fikk en invitasjon fra Statsministerens kontor, forteller Brekkvassmo.