Ekspertgruppe er skeptiske til krav om 4 i matematikk for å bli lærer

Det er svært alvorlig at rekrutteringen til grunnskolelærerutdanningene har en negativ utvikling mener Følgegruppen for lærerutdanningsreformen. Gruppen er også skeptiske til et krav om karakteren 4 i matematikk for å bli lærer.

– Situasjonen er svært alvorlig, sier professor Elaine Munthe til Aftenposten.

Hun leder følgegruppen som ble innført i 2010. Da ble grunnskolelærerutdanningen (GLU) delt opp i et løp for 1.-7. trinn og et for 5.-10. trinn. Gruppen avgir en årlig rapport til Kunnskapsdepartementet. 

I årets rapport skriver de:"Innføringa av GLU ser ikkje ut til å ha medverka til å auke rekrutteringa til utdanningane.Auken i talet på primærsøkjarar til all høgare utdanning frå 2010 til 2014 var på ca. 14,7 %,medan GLU samla sett hadde ein auke på ca. 7,2 % i same periode. Fråfallet er dessutan høgt."

Ifølge beregningene til Statistisk sentralbyrå vil det mangle 38.000 lærere og barnehagelærere i 2025. Elaine Munthe peker på at dyre reklamekampanjer som Gnist ikke har gitt ønsket effekt på rekrutteringen til lærerutdanningene.

Les Utdannings sak fra 2013 om Gnist-satsingen: Dobbelt så mange ville bli grunnskolelærer for 20 år siden.

Ifølge Aftenposten er følgegruppen skeptisk til å innføre et krav om karakteren 4 i matematikk for å bli lærer.

– Det kan få enda flere negative konsekvenser for rekrutteringen. Vi ser poenget med å ha et høyt inntakskrav, men da kan man i stedet heve kravet til total poengsum, sier Munthe til avisen.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Bjørn Haugstad (H), skriver i en e-post til Aftenposten at de mener kravet om karakteren 4 i matematikk vil bidra til å gjenreise lærerutdanningenes prestisje. 

Les hele saken i Aftenposten.

Her kan du lese hele rapporten fra Følgegruppen for lærerutdanningsreformen.