Ragnhild Lied. Foto: Marianne Ruud
Ragnhild Lied. Foto: Marianne Ruud

Unio vil ha kombinerte stillinger i høyere utdanning

– Verken yrkesfeltet eller akademia alene kan definere hva som skal være kunnskapsinnholdet i profesjonsutdanningene. Samspillet er det viktige, sier Ragnhild Lied, leder i Unio.

Publisert

– Vår erfaring er at faglig kvalitet skjer i skjæringspunktet mellom praksis og akademia, sier Lied til Utdanning.

Hun ønsker seg et sterkere samspill mellom institusjonene i høyere utdanning og yrkesfeltet.

– For å få til det, mener jeg det kan være lurt å satse på flere kombinerte stillinger. Dette er en god måte å integrere praksis og teori på. Det kan nok være vanskelig å få opprettet mange slike kombinerte stillinger på kort sikt. Men etablerer myndighetene en tilskuddsordning, blir det lettere, sier Lied.

Sist uke innledet hun på Kunnskapsdepartements årlige kontaktkonferanse med universitets– og høgskolesektoren. Temaet var den nye stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning.

Den skal, etter det Utdanning erfarer, legges fram 27. januar.

 

Gode signaler om det meste

– Hva synes du om det du foreløpig har fått vite om innholdet i meldingen?

– Det jeg har hørt til nå, er gode signaler om det meste, svarer Lied.

Hun er glad for at den etterlengtede stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning nå kommer.

– Skal kvalitet måles, må det skje både mot samfunnet, individet og arbeidslivet. Man må evne å forstå nåtiden og samtidig takle og påvirke framtiden. Vi vet jo ikke hva framtiden vil bringe. Men det vi vet, er at den vil være preget av ny teknologi. Det medfører at basiskompetansen må beholdes.

 

Må ikke bli for digitalhekta

– Vi kommer til å ha behov for fagkunnskap og kritisk refleksjon også i årene framover. Da må vi ikke bli så endringsivrige og digitaliseringshekta at vi mister de kunnskapene og den kompetansen som er fundamentet i høyere utdanning, sier Unio–lederen.

– Når vi lykkes med digital utvikling og innovasjon i næringslivet, blir det pekt på teknologiutdanningene og forskningen. Det er vel og bra. Men vi må ikke glemme forskningen på de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagene når vi skal forstå sammenhenger i samfunnet.

 

Vil ha doktorgrader i offentlig sektor

Lied er også glad for at det skal satses mer på etablering av doktorgrader i offentlig sektor. Slik kan arbeidslivet i offentlig sektor knyttes tettere opp mot universitets– og høgskolesektoren.

– En slik ordning har Unio arbeidet for å få på plass i mange år. Nå må den tas i bruk, sier hun.

Lied er også glad for at både statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen tar til orde for en meritteringsordning for dyktige undervisere. De to Høyre–politikerne mener fremragende undervisning må bli like viktige som fremragende forskning.

– Dette tiltaket har vår fulle støtte, sier Lied til Utdanning.

 

Powered by Labrador CMS