Høgskolen i Innlandet har søkt universitetsstatus

Høgskolen i Innlandet har levert inn den nesten 1000 sider lange søknaden om å bli Norges ellevte universitet.

Håpet er at prosessen – og navnebyttet til Universitetet i Innlandet – kan være i mål i løpet av 2020, skriver Khrono.

– Prosessen har gått over flere tiår, inkludert fusjonen mellom to tidligere separate høgskoler. Kort oppsummert har prosessen medført betydelig faglig styrking og muliggjort den søknaden som leveres i dag. Hele regionen vår har støttet oss, og våre egne medarbeidere har arbeidet hardt, dedikert og målrettet, sier rektor Kathrine Skretting på   høgskolens nettsider.

Hun sier hun føler både takknemlighet og spenning nå som søknaden er overlevert.

Dagens høgskole ble dannet da høgskolene på Hamar og Lillehammer ble slått sammen for to år siden. I tillegg er skolen etablert på flere steder i Hedmark og Oppland fylker – som for øvrig slås sammen under navnet Innlandet fra 1. januar 2020.

Ifølge Khrono er kravet til doktorgradsstipendiater den største utfordringen på vei mot universitetsstatus. I dag oppfylles kravet så vidt. Prosjektleder Jørgen Klein sier de har vært spente på om det ville gå.

– Det er tøffe krav, og vi er stolte over at vi har klart det. Det er mange som har jobbet hardt, sier han.

(©NTB)