Dette er endringene innen høyere utdanning som gjelder fra 2016

Fra 1. januar 2016 har en rekke høgskoler og universiteter slått seg sammen.

Målet med endringene er bedre kvalitet i høyere utdanning og forskning, opplyser Kunnskapsdepartementet ifølge egne nettsider.

– Kartet i universitets- og høgskolesektoren tegnes nå på nytt. De sammenslåingene vi nå ser legger til rette for økt kvalitet i høyere utdanning og forskning, noe som er helt avgjørende for at Norge skal klare den omstillingen som kreves de neste årene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

Dette er endret:

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Sammenslåing av Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitetet, Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik.

Nord universitet. Sammenslåing av Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Sammenslåingav NTNU, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Ålesund. 

Høgskolen i Sørøst-Norge. Sammenslåing av Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark.

VID vitenskapelig høgskole. Sammenslåing av de private institusjonene Haraldsplass diakonale høgskole, Høgskolen Betanien, Diakonhjemmet høgskole og Misjonshøgskolen.

 

Endringer for studentsamskipnadene

Som følge av endringene i universitets- og høgskolesektoren, gjennomføres det fra 1. januar 2016 også endringer i organiseringen av studentvelferden i Norge:

Studentsamskipnaden i Trondheim. Sammenslåing av studentsamskipnaden i Oppland, avd. Gjøvik, Studentsamskipnaden for Sunnmøre, avd. Ålesund og Studentsamskipnaden i Trondheim.

Norges arktiske studentsamskipnad. Sammenslåing av Studentsamskipnaden i Nordland, avd. Narvik, Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag og Norges arktiske studentsamskipnad. Studentsamskipnaden i Harstad ble slått sammen med Norges arktiske studentsamskipnad fra 1. juli 2015.

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge. Sammenslåing av Studentsamskipnaden i Telemark og Studentsamskipnaden i Buskerud og Vestfold.

 

Arbeid videre

Departementet vil fortsette dialogen med universitetene og høgskolene på Vestlandet. Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund utreder grunnlaget for en sammenslåing.

Høgskolene i Lillehammer, Molde og Volda har pekt på en formalisert allianse som en mulig ramme for videre samarbeid.

I stortingsmeldingen om strukturen i universitets- og høgskolesektoren ble det vist til forslag om at Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Kunsthøgskolen i Oslo (KhiO) og Norges musikkhøgskole (NMH) bør se på mulige gevinster av en konsolidering av de kunstfaglige institusjonene i Oslo.

 

Powered by Labrador CMS