Steinar Strømsli mener videreutdanningsordningen i praksis ikke er frivillig, og at det dermed er galt at lærerne selv må ta deler av kostnaden. Foto: Tom-Egil Jensen.
Steinar Strømsli mener videreutdanningsordningen i praksis ikke er frivillig, og at det dermed er galt at lærerne selv må ta deler av kostnaden. Foto: Tom-Egil Jensen.

Krever at avskiltede lærere slipper kostnader med videreutdanning

Avskiltede lærere må slippe å betale for videreutdanning de er tvunget til å ta, mener Utdanningsforbundet i Sogn og Fjordane.

Publisert

Fylkesstyret i Sogn og Fjordane har nå vedtatt at de skal jobbe for at videreutdanning innen norsk, matematikk og engelsk skal fullfinansieres for de lærerne det gjelder.

Finansiering av videreutdanning

Selve studiet er gratis, men det er beregnet at lærerne må jobbe med studiene på fritiden uten lønn.

Lærere kan søke to finansieringsordninger:

Vikarordning: Læreren frigjøres fra ordinære arbeidsoppgaver for å studere tilsvarende 37,5 % av full stilling dersom man tar 30 studiepoeng. Resten av tiden man bruker på studiet må tas av lærerens fritid.

Stipendordning: En lærer kan få 100 000 kroner i stipend for å ta 30 studiepoeng. Hvor stort stipendet blir avhenger av hvor mange studiepoeng man tar.

Også fylkesstyret i Utdanningsforbundet i Hordaland har gjort samme vedtak.

– Kunnskapsministeren har sagt at det er kommunene som skulle ha presset på seg for å videreutdanne lærerne. Men nå tvinges lærerne til å ta videreutdanning for ikke å bli avskiltet, og samtidig må de selv betale deler av kostnaden. Dette må kunnskapsministeren rydde opp i, sier Steinar Strømsli, leder i fylkeslaget.

 

– Moralsk forpliktelse

De nye kompetansekravene knyttet til undervisning i norsk, matematikk og engelsk har vært en het potet det siste året. De nye kompetansekravene regjeringen har innført kunne ha ført til at en stor andel lærere ikke lenger ville få undervise i fagene. Det førte til en stor debatt om avskilting av lærere.

Kompromisset ble at lærere utdannet før 2014 ville få ti år på seg til å oppfylle kravene gjennom videreutdanning. Regjeringen påpeker at det er kommunene som har ansvaret for at lærerne får den nødvendige videreutdanningen, men finansieringsordningen legger fortsatt opp til at lærerne må dekke deler av kostnadene selv gjennom ulønnet arbeid på fritiden.

– Lærerne blir tvunget til å ta denne videreutdanningen. Det er i praksis ikke en frivillig ordning, selv om kommunene hevder det. Da har kunnskapsministeren en moralsk forpliktelse til at dette fullfinansieres, sier Strømsli.

 

– Sov i timen

– Mener dere at Utdanningsforbundet sentralt har jobbet for dårlig med å få dette til?

– Nei, jobben Utdanningsforbundet har gjort i denne saken for å få politikerne på banen igjen, har vært formidabel. Men jeg er kritisk til at lærerorganisasjonene sov litt i timen når de underskrev planen for videreutdanningsstrategien i fjor høst. De burde den gang tatt et forbehold om at lærere som ville bli avskiltet gjennom en tilbakevirkende kraft, måtte få videreutdanning uten å måtte betale noe selv, sier Strømsli. Han understreker at denne kritikken gjelder alle lærerorganisasjonene.

Vedtaket fra fylkeslaget i Sogn og Fjordane lyder som følger: Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane skal arbeide for at stat og kommune fullfinansierer vidareutdanning som vert gjennomført som konsekvens av endra kompetansekrav for undervisning. Dette gjeld faga norsk, matematikk, engelsk, norsk som teiknspråk og samisk.

 

Powered by Labrador CMS