Hver måned blir en ansatt i barnehage eller skole dømt for overgrep

I dag kom den 17. dommen mot en ansatt i skole eller barnehage hittil i år. En 30 år gammel lærer er i Jæren tingrett dømt for å ha produsert overgrepsbilder.

Publisert

Saken mot læreren gikk for Jæren tingrett i slutten av november, og i dag kom dommen. Læreren ble dømt for overgrepsbilder og for å ha forledet barn til å begå seksuelt krenkende adferd. Læreren har tatt bilder av gutter i garderober på flere skoler på Jæren, og i forbindelse med speideraktiviteter på Jæren. Dette har han gjort flere ganger fra 2010 til januar i år.

2016: 29 saker (16 dømt, 10 siktet, 2 tiltalt og 6 ankesaker)

2015: 8 saker

2014: 12 saker

2013: 10 saker

2012: 3 saker

2011: 7 saker

2010: 5 saker

 

Ankesaker:

6/12- 2016 Frostating lagmannsrett

12/12-2016 Hålogland lagmannsrett

16/1-2017 Gulating lagmannsrett

23/1-2017 Eidsivating lagmannsrett

26/1-2017 i Borgarting lagmannsrett

30/1-2017 Eidsivating lagmannsrett

 

Han har også hatt seksualiserte samtaler på nett med flere gutter i 13-14-årsalderen.

Læreren var også tiltalt for seksuell omgang over internett med en 10 år gammel gutt, dette ble han frifunnet for. Det er ikke klart om saken blir anket til lagmannsretten.

 

16 dømt i år

Dommen fra Jæren er den siste av 16 domfellelser av barnehage- og skoleansatte i år, seks av dem er anket. Antallet avslørte overgrepssaker i skole og barnehage har økt de siste årene. I 2010 ble 5 lærere eller barnehagelærer dømt i overgrepssaker.

– Vi har ingen holdepunkter for at det skulle være flere reelle overgrep nå enn tidligere år. Enkelte undergrupper av personer som har seksuell preferanse for barn, har nok alltid søkt seg mot arbeid som gir tilgang til barn. Det har vært større oppmerksomhet om seksuelle overgrep mot barn de siste årene. Dette kan spille en rolle, ved at flere overgrep oppdages og meldes videre, sier politibetjent John-Filip Strandmoen i Kripos til Utdanning.

Til sammen er det 29 saker med ansatte i skole og barnehage i år, men i ni av dem er saken fortsatt under etterforskning. To er tiltalt, og seks av de 16 som er dømt har anket saken til lagmannsretten. En av sakene går for lagmannsretten nå, mens de andre skal opp i løpet av de to neste månedene.

NB! Saken er oppdatert 9.12: Dette er den 17. dommer, ikke den 16. dommen slik vi først skrev. Red.

 

Powered by Labrador CMS