5 høyskoler og universitet får midler til å gjøre lærerutdanningene for grunnskolen mer digitale

I alt fem høyskoler og universitet har fått midler til ett prosjekt hver som skal gjøre lærerutdanningene for grunnskolen mer digitale.

Målet med prosjektene er at studentene skal få det Kunnskapsdeartementet kaller profesjonsfaglig digital kompetanse. Det betyr at de både skal kunne gi elevene de digitale ferdighetene og dømmekraften de trenger på nett, men også utnytte verktøyene i undervisningen slik at elevene lærer mer.  De må for eksempel ha kompetanse til å vurdere når, hvorfor og hvordan bruk av IKT kan være et egnet redskap for å gjøre undervisningen bedre, skriver departementet i en pressemelding.

– Det er viktig at lærerne som utdanner neste generasjon, får enda bedre digital kompetanse. Derfor er det helt vesentlig for oss at lærerutdanningene og videreutdanningene for lærere integrerer slik kompetanse i alle fag. Jeg har store forventninger til disse prosjektene, uttaler kunnskapsminister Henrik Asheim. 

 

Institusjonene som får penger til ulike prosjekter er

  • Høgskolen i Sørøst-Norge
  • Høgskolen i Volda
  • Høgskolen i Østfold
  • NTNU
  • Universitetet i Agder
Powered by Labrador CMS