51 stillinger skal styrke fagmiljøene som jobber med femårige lærerutdanninger

Regjeringen har fordelt 51 rekrutteringsstillinger til universitetene og høyskolene. Målet er å styrke fagmiljøene som jobber med å utvikle femårige lærerutdanninger.

Grunnskolelærerutdanningen legges om til en femårig praksisnær masterutdanning fra 2017, og universitetene og høyskolene jobber nå med å utvikle det nye løpet. 

– De nye praksisnære masterutdanningene skal styrke lærernes kompetanse og deres evne til å bruke forskningsbasert kunnskap i utvikling av skolen. Det fordrer også økt kompetanse hos dem som utdanner lærerne. Disse stillingene skal styrke fagmiljøene ved universitetene og høyskolene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding. 

– Vi vet at institusjonene har tatt ansvar og tenkt langsiktig i å styrke fagmiljøene, og vi forventer at de fortsetter med det. Institusjonene må fortsatt vurdere hvordan de kan bruke stillinger de har fra før for å sørge for en solid lærerutdanning, sier kunnskapsministeren.

Slik fordeler stillingene seg:

Powered by Labrador CMS