Historisk utdanningsnivå i Norge

For første gang i historien er det færre enn 30 prosent av befolkningen som kun har grunnskole som høyeste utdanning.

Men ifølge SSBs Samfunnsspeil er det store geografiske forskjeller på utdanningsnivået blant folk. Mens de best utdannede bor i Oslo, har Finnmark og Hedmark den laveste andelen høyere utdanning.

I Oslo og Akershus er andelen med kun grunnskole henholdsvis 22 og 27 prosent. I Finnmark og Hedmark er andelen henholdsvis 39 og 37 prosent.

Gruppen som fullfører høyere utdanning øker, og på landsbasis har mer enn hver fjerde person utdanning på universitets- og høgskolenivå. Tallene fra SSB viser også at utdanningsnivået er høyest i fylkene som har universitet.

Den høyeste andelen finner vi i Oslo, der 43 prosent av innbyggerne har høyere utdanning. Hedmark, Oppland, Østfold og Nordland har de laveste andelene med høyere utdanning, i underkant av 21 prosent.

Kvinner har dessuten høyere utdanningsnivå enn menn i alle fylker, men forskjellene varierer. I Finnmark er forskjellen på over 10 prosentpoeng, mens i Oslo og Akershus er den under 1 prosentpoeng.