Guri Melby bør samle partene og fagmiljøene og sette ned et vurderingsutvalg uten føringer, mener Marit Knutsdatter Strand.

Senterpartiet mener regjeringen må sette ned et vurderingsutvalg slik Stortinget vedtok

– Nå må regjeringen nullstille den rotete prosessen med å gjennomgå Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem, sier stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand (Sp). Hun ber statsråd Guri Melby lytte til partene.

Publisert

I 2018 fikk regjeringen i oppdrag fra Stortinget å sette ned utvalg som skulle gjennomgå Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem. Men et slikt utvalg ble aldri oppnevnt.

I stedet har Utdanningsdirektoratet, på oppdrag fra kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V), levert en rapport til Kunnskapsdepartementet 9. april der det blir lagt opp til å innføre nye styrings- og progresjonsprøver i skolen. Prøvene skal erstatte dagens nasjonale prøver og frivillige kartleggingsprøver.

I ettertid har det kommet sterk kritikk både fra politikere, fagmiljøer og organisasjoner.

Nå mener utdanningspolitisk talsperson for Senterpartiet, Marit Knutsdatter Strand, at regjeringen må finlese stortingsvedtaket og lytte til reaksjonene fra sektoren.

Fredag 21. mai leverte hun inn et skriftlig spørsmål til kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) der hun spør statsråden om det nå vil bli nedsatt et utvalg for å gjennomgå Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem, et utvalg med bred involvering og uten føringer.

Les også: Utdanningsforbundet kritisk til nye styringsprøver

Mener stortingsvedtaket ikke er fulgt opp

Da innholdet i rapporten fra Utdanningsdirektoratet ble kjent, tok de tre opposisjonspolitikerne Torstein Tvedt Solberg (Ap) Mona Fagerås (SV) og Marit Knutsdatter Strand (Sp) saken opp med Guri Melby i stortingets spørretime.

De kritiserte Melby for manglende involvering av partene, noe statsråden avviser.

– Jeg mener det kommer klart fram at regjeringa ikke har fulgt opp stortingsvedtaket slik det var ment. I vedtaket ber vi regjeringa sette ned et utvalg med bred representasjon av partene, et utvalg som fikk i oppgave å jobbe med blanke ark, sier Knutsdatter Strand og legger til:

– Regjeringa har vært mer enn villig til å sette ned utvalg i andre sammenhenger, så her mener Senterpartiet at det er nettopp det som må til for å gjøre et grundig arbeid. Vi mener de nye læreplanene bare er en del av løsninga for en bedre skole. Nå må også vurdering bli oppdatert i tråd med fagfornyelsen.

Stortingsrepresentanten sier hun ikke forstår regjeringens motvilje mot å ta problemene med dagens vurderingssystem ved rota.

– Vi mener regjeringen har fått nok dokumentasjon til å gjøre endringer i dagens vurderingssystem fra de ulike tidstyvutvalgene som er blitt nedsatt. Ser vi på forslagene tidstyvutvalgene har kommet med, så har ingen av dem tatt til orde for at det skolen har behov for, er et nytt sett med obligatoriske styringsprøver, fastslår hun.

Ber Melby samle partene og fagmiljøene

– Hva mener Senterpartiet at bør gjøres?

– Skal vi få utbedra vurdering for læring, må vi samle partene og de fremste fagmiljøene, lære av feila man har gjort internasjonalt, og få endra fokus fra styring til læring i skolen, sier Knutsdatter Strand.

Melby sa i Stortingets spørretime 12. mai at det har vært full åpenhet om prosessen og at partene har vært informert og involvert underveis. Knutsdatter Strand mener derimot at statsråden har vært for lite lydhør. Hun viser til reaksjonene som er kommet fra både forskere og organisasjoner etter at rapporten fra Utdanningsdirektoratet ble levert 9. april.

– Reaksjonene på innholdet i rapporten, tyder på at kunnskapsministeren kjører fram regjeringas prosess, der rapporten Utdanningsdirektoratet har laga skal være utgangspunkt for det videre arbeidet. Alt her er vi virkelig ute å kjøre. Dette er ikke en åpen prosess med rom for innspill og utbedringer. Føringene er jo lagt allerede, sier hun.

Vil ha nytt utvalg uten føringer

I Stortingsvedtaket fra 2018 står de: «Stortinget ber regjeringen nedsette et utvalg der partene i skolesektoren er representert, for å gjennomgå Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem i lys av fagfornyelsen og fremme forslag til endringer på egnet måte.»

– Dette vedtaket er klinkende klart, hevder Senterpartirepresentanten.

Med bakgrunn i blant annet kritikken som sentralstyremedlem Thom Jambak i Utdanningsforbundet kom med i Utdanningsnytt 20. mai, stiller Knutsdatter Strand følgende skriftlige spørsmål til statsråd Guri Melby på vegne av Senterpartiet:

«I 2018 ba Stortinget regjeringen om å sette ned et utvalg som skulle gjennomgå Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem. I stortingsvedtaket står det at skolesektoren skal være representert. Et slikt utvalget ble aldri nedsatt. I stedet har Utdanningsdirektoratet 9. april levert en rapport til Melby med sterke føringer for hvordan et nytt kvalitetsvurderingssystem skal utformes". Vil statsråden åpne for et nytt utvalg med bred involvering uten definerte føringer for bedring av Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem?»

Powered by Labrador CMS