Mona Fagerås, Torstein Tvedt Solberg og Marit Knutsdatter Strand tok et oppgjør med Guri Melby i spørretimen.

Kritiserer Guri Melby for sololøp i arbeidet med nytt vurderingssystem

Mona Fagerås (SV), Torstein Tvedt Solberg (Ap) og Marit Knutsdatter Strand (Sp) mener Guri Melby og Utdanningsdirektoratet har lagt for sterke føringer på prosessen med å utvikle nytt vurderingssystem.

Publisert Sist oppdatert

I dagens spørretime i Stortinget fikk kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby en rekke kritiske spørsmål fra opposisjonspartiene på stortinget om manglende involvering av partene i arbeidet med nytt kvalitetsvurderingssystem i skolen.

Melby på sin side, avviste kritikken. Hun hevder det har vært full åpenhet om prosessen og at partene har vært involvert i utviklingsarbeidet hele veien.

Den oppfatningen av arbeidsprosessen deles ikke av de tre utdanningspolitiske talspersonene for opposisjonspartiene. Både Marit Knutsdatter Strand (Sp), Torstein Tvedt Solberg (Ap) og Mona Fagerås (SV) mener for mye er bestemt og planlagt uten at lærere, skoleledere og elever er tilstrekkelig involvert.

Melby sier at arbeidet med prøvene er i gang, men i en tidlig fase. Hun lover å involvere partene framover og sier de nye prøvene ikke skal innføres før skoleåret 2024-2025.

Sp mener Melby ikke inviterer til dialog

Marit Knutsdatter Strand kritiserte Melby for ikke å gi partene mulighet til påvirkning.

– Kunnskapsministeren mener mye ikke er avklart. Samtidig sier hun at det allerede er besluttet at det vil bli utformet to typer av prøver og at det er disse to prøvetypene som skal bli innføres. Det reagerer jeg på. Det er ikke å innby til dialog og påvirkning fram til innføringa av et nytt vurderingssystem i skolen, sier Knutsdatter Strand.

Hun viser også til at Melby i spørretimen sa at de nye styringsprøvene skal på plass for å gi informasjon til de som styrer, og for å gi lærerne informasjon om elevene.

– Senterpartiet mener vurdering først og fremst skal fremme læring, og er bekymra for grunnlaget for den videre utviklingen av regjeringas testregime.

Knutsdatter Strand reagerer dessuten på at referansegruppa som har fulgt opp arbeidet med å utvikle de nye læreplanene i fagfornyelsen, nå er omdøpt til vurderingsgruppa.

– Er dette noe partene er enige om, og noe som har vært forankra hos dem? Eller gjøres dette fordi det er mest beleilig for regjeringa? For meg er svarene på disse to spørsmålene ikke åpenbare. Så dette må vi få klarhet i, sier Senterpartirepresentanten.

Hun mener Venstre nå løper Høyres ærend i å standardisere og stramme til testing i skolen, framfor å la fagfolk i førstelinja få avgjøre.

Les også: Nye nasjonale prøver er feil vei å gå

SV sjokkert over testregime fra 2. klasse

– Disse avsløringene av at Utdanningsdirektoratet nå har laget en plan for innføring av et testregime helt ned i 2. klasse i grunnskolen er en skandale. Jeg har ikke ord som beskriver hvor katastrofalt feil retning dette er å gå for skolen, sier Mona Fagerås i etterkant av dagens spørretimedebatt i Stortinget.

Fagerås mener Melby har kjørt et sololøp og at hun ikke har involvert lærere og skoleledere i tilstrekkelig grad.

– Guri Melby tror hun vet best og kjører hemmelige sololøp om helt avgjørende spørsmål for hva skolen skal være. Nok en gang utestenger hun lærere og skoleledere når viktige beslutninger skal fattes. Som jeg sa i debatten i dag, så er informasjon ikke det samme som involvering, sier Fagerås.

SV–representanten mener dessuten at planene som er blitt presentert, er en innrømmelse fra kunnskapsministeren om at de nasjonale prøvene ikke fungerer.

– Men løsningene hennes sjokkerer meg. Hun vil nå innføre enda mer kontrolltesting av skole–Norge, sier Fagerås og legger til:

– Jeg har jobbet i norsk skole i 17 år. Jeg har enda til gode å møte en lærer som blir overrasket over sine elevers testresultater på nasjonale prøver. Norske lærere kjenner elevene sine. Det vi trenger i skolen er mindre testing, mindre rapportskriving og mer tillit til norske lærere, sier Fagerås.

Ap frykter at vurderingsarbeidet innsnevres

Også Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg mener de nye vedtatte testene er feil vei å gå.

– Jeg er redd for at prosessen allerede er sporet av når Melby og Utdanningsdirektoratet har snevret inn hva som skal vurderes. Vi burde heller hatt en helhetlig diskusjon framfor en debatt der man er for eller imot å snevre inn testene, slik Melby nå har lagt opp til, sier Tvedt Solberg.

Også han er kritisk til manglende involvering i arbeidet med de nye testene.

– Det er urovekkende at man ikke har laget en bedre plan for hvordan man skal involvere de viktigste i skolen, nemlig elevene og lærerne. Jeg er ikke beroliget av vage forsikringer fra statsråden om at dette er ivaretatt gjennom møter som er avholdt med referansegruppen underveis, sier Solberg.

Samtidig er han glad for at Melby avklarer at hun ikke vil presse igjennom et nytt testregime før stortingsvalget i september, men legger opp til en lang prosess fram mot innføring i skoleåret 2024–2025.

Powered by Labrador CMS