Spalten Spør Barneombudet får spørsmål fra barn.
Spalten Spør Barneombudet får spørsmål fra barn.

– Pappas elskerinne er lærer på skolen min - kan jeg nekte å være i timen?

– Pappaen min har vært utro med ei dame på skolen min. Jeg synes dette er kjempeekkelt. For eksempel hvis jeg må ha henne i timen, kan jeg nekte å være i timen da?

Publisert Sist oppdatert

Slik lyder et spørsmål til Barneombudets nettside «Spør Barneombudet». Det har tittelen «Liker ikke lærer», og er undertegna «Jente 14 år».

«Jeg vil ikke være der hun er. Har jeg lov å nekte?», spør jenta.

«Det er så flaut og jeg plages med å konsentrere meg,» skriver hun.

Barneombudet svarer at hun må fortelle noen på skolen om dette, gjerne rektor eller kontaktlærer, og sier at det godt kan gjøres i brevs form.

«Du har rett til å ha det bra på skolen. Det betyr at skolen skal sørge for at du har det bra, slik at du kan konsentrere deg om å lære», heter det i svaret. Videre skriver Barneombudet:

«Noe av det rektor kan gjøre er å bestemme at du ikke skal ha akkurat den læreren, eller at du kan få et annet tilbud i timer som den læreren må ha.».

Etisk råd

Einar Øverenget er nylig oppnevnt som medlem av lærerprofesjonens etiske råd. Rådet er oppnevnt, men har ikke begynt å virke. Han eier og driver Activa humanistiske akademi og er filosof.

– Vi ser for oss at rådet i framtida får til behandling ei sak som denne. Hvordan tror du det hadde vært lurt å håndtere den?

– Dette er ei sak som viser det uholdbare med å bygge opp et detaljert etisk regelverk. Et slikt regelverk måtte hatt svar på hvordan dette skulle takles på en stor skole, på en liten skole, og ut fra alle mulige og umulige forutsetninger. Det går ikke, sier Øverenget.

– I stedet er det viktig å klargjøre en del mer generelle etiske prinsipper, og så legge dem til grunn når man behandler saker som denne, fortsetter han.

– Det viktigste prinsippet er at hensynet til barn teller mer enn hensynet til voksne. Hensynet til de uprofesjonelle teller mer enn hensynet til de profesjonelle. Her er barnet den uproffe, skolen, og med det læreren som har vært sammen med faren, er den profesjonelle, sier Øverenget.

Ikke forbud mot forhold mellom lærer og forelder

Konsekvensen blir helt klart at skolen må finne ordninger så barnet skal slippe ubehag av nærvær av læreren.

– Dessuten tilsier erfaring fra andre arbeidsplasser at rektor tar en prat med læreren. Leger og psykologer har forbud mot å innlede forhold til det som kalles «berørt part». Men det er ikke slike regler som hindrer forhold mellom lærer og elevers foreldre. Likevel kunne det vært greit å ta opp saka med læreren, sier Øverenget.

– Men hadde det hjulpet jenta?

– Nei, det hadde det jo nødvendigvis ikke, sier Øverenget.

Powered by Labrador CMS