Flere grunnskoleelever på privatskole

Opprettelse av flere friskoler kan være en forklaring på hvorfor antall elever som går i private grunnskoler har økt med nesten 50 prosent de siste ti årene.

Publisert

Fra 14.514 i 2005 ble det i fjor registrert 7000 flere elever enn ti år tidligere, ifølge tall fra Grunnskolens Informasjonssystem (GSI).

 

Grunnskolens Informasjonssystem (GSI)

  • GSI er et system for registrering av opplysninger om grunnskolen i Norge.
  • Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) samler inn en omfattende mengde data om grunnskolen i Norge.
  • Det samles inn drøyt 1000 opplysninger om hver eneste grunnskole. Du finner informasjon om følgende tema i GSI: elevtall, årstimer, ressurser, spesialundervisning, språklige minoriteter, målform, fremmedspråk, fysisk aktivitet, leksehjelp, SFO, valgfag og PPT.
  • I GSI ligger det tall tilbake fra 1992, da innsamlingen startet. Offisielle tall for 2015/16 ble publisert fredag 11.12.2015.
  • Utdanningsdirektoratet setter i samarbeid med Statistisk sentralbyrå (SSB) premissene for hvilke data som samles inn i GSI, er ansvarlig for innsamlingen og sørger for at data overføres til KOSTRA. I tillegg har direktoratet ansvar for tilskuddsordningene som administreres gjennom GSI. WIS er teknisk leverandør av GSI.

For ti år siden gikk 2,3 prosent av elevmassen ved en privat grunnskole, i fjor gjorde 3,5 prosent det samme.

Noen konkret forklaring på hvorfor det har blitt sånn, kan ikke Utdanningsdirektoratet gi, men avdelingsdirektør i juridisk avdeling, Einar Simonsen Plahter, kommer med følgende kommentar:

- Vi ser blant annet en tendens til at det ute i distriktene blir opprettet friskoler der det legges ned offentlige skoler, fordi foreldre og lokalsamfunnet ønsker at barna fortsatt skal ha et opplæringstilbud i sitt nærmiljø, sier han til Utdanning. 

De siste ti årene har antallet elever som går på en privat grunnskole økt jevnt og trutt. Tallene som ble registrert i GSI høsten 2005 viste at 14 514 elever gikk ved en privat grunnskole. Høsten 2015 gikk 21.648 elever ved en privat grunnskole.

Antallet Montessoriskoler har steget fra 30 til 73 skoler på ti år. De senere årene har det også blitt etablert noen Montessoriskoler på ungdomstrinnet, men de fleste skolene er barneskoler. Fra å ha 1358 elever i 2005, hadde de i høst 3775 elever, opplyser daglig leder Nina Johansen i Norsk Montessoriforbund overfor Utdanning.

 

De fem største private grunnskoler 2015-16, målt etter elevtall, ifølge GSI.

  1. St Sunniva skole: 543
  2. Oslo International School: 475
  3. Lycee Francais Rene Cassin: 464
  4. Rudolf Steinerskolen i Oslo: 422
  5. Kristelig gymnasium (bare 8.-10. trinn): 411

Alle de 5 største skolene ligger i Oslo.

 

Til leseren: Artikkelen er oppdatert 8. januar kl 10.00 med siste avsnitt om antall elever i Montessoriskolene. Red anm.

 

Powered by Labrador CMS