Alexander Meyer leder Lærerprofesjonens etiske råd. Foto: Eli Kristine Korsmo
Alexander Meyer leder Lærerprofesjonens etiske råd. Foto: Eli Kristine Korsmo

Grunnskolelærer skal lede Lærerprofesjonens etiske råd

Denne uka ble Alexander Meyer valg til leder for det nyopprettede Lærerprofesjonens etiske råd.

 

Mandat for Lærerprofesjonens etiske råd

 

Formål

 • Lærerprofesjonens etiske råd skal støtte opp om etisk forsvarlig praksis i utdanningssektoren til beste for barn, unge og voksne.
 • Rådet skal fremme verdiene i Lærerprofesjonens etiske plattform.
 • Rådet skal bidra til økt bevissthet og kunnskap om lærerprofesjonens etiske ansvar og verdier, i samfunnet, i profesjonen og i lærerutdanningene.
 • Rådet skal løfte fram profesjonsetiske utfordringer i faglige, pedagogiske og politiske sammenhenger der det er relevant for profesjonen.
 • Rådet skal uttale seg fritt og være et rådgivende organ for profesjonen i prinsipielle etiske spørsmål.
 • Rådet skal bidra til debatt, og øke forståelsen for profesjonens unike bidrag i samfunnet.

 

Oppgaver

Lærerprofesjonens etiske råd skal løfte profesjonsetiske spørsmål av prinsipiell karakter inn i profesjonen og i samfunnsdebatten, ved for eksempel:

 • å løfte fram og uttale seg om spørsmål fra profesjonen som er av prinsipiell karakter
 • på selvstendig grunnlag uttale seg om profesjonsetiske spørsmål i utdanningssektoren
 • å skrive kronikker, artikler og holde foredrag, og foreslå relevant forskningsbaserte artikler til www.utdanningsforskning.no  (Utdanningsforbundets forskningsformidling på nett)
 • å være en ressurs i lærerutdanningenes arbeid med profesjonsetikk
 • å gi råd til Utdanningsforbundet om innhold til kurs for medlemmer og tillitsvalgte
 • å gi Utdanningsforbundet forslag til revideringer i Lærerprofesjonens etiske plattform

Det skjedde da rådet hadde sitt første møte mandag og tirsdag. På sitt første møte brukte rådet tiden til å konstituere seg og velge en leder og nestleder. Birte Simonsen bla valgt til nestleder, ifølge udf.no.

Meyer er grunnskolelærer ved Rogne Skule i Øystre Slidre. Han er nå i permisjon for å skrive bok.

Simonsen er tidligere dekan ved avdeling for lærerutdanning ved Universitetet i Agder og ledere for nasjonalt råd for lærerutdanning, men går fra høsten over i en undervisnings- og forskningsstilling. Leder og nestleder er valgt for et år om gangen.

– Dette blir et spennende arbeid. Det er et stort engasjement i rådet for å utvikle god etisk praksis i hele utdanningsløpet. Det viktigste framover blir å finne en god arbeidsform slik at vi kan bli en konstruktiv stemme, sier Meyer.

 

Powered by Labrador CMS