Nyutdannet adjunkt ble satt ned i lønn

I høst oppdaget plutselig Tonje Saanum, nyutdannet adjunkt med opprykk, at hun ble satt ned i lønn i enkelte av vikartimene i Trondheim kommune.

Publisert

Da hun spurte ledelsen på skolene der hun var vikar om hvilken lønn hun skulle få, fikk hun mange ulike svar.

– Noen ville gi meg lønn som adjunkt med opprykk uansett hvilket fag jeg underviste i, en skole ga meg lønn som adjunkt, mens tre skoler bare ga meg lærerlønn dersom jeg underviste i norsk og samfunnsfag. Generelt møtte jeg mye usikkerhet. I enkelte tilfeller vurderte ledelsen lønnen på den enkelte skole. Andre sendte vitnemålene mine videre til personaltjenesten i Trondheim kommune, sier Saanum.

Saanum har fem års universitetsutdanning. Etter å ha fullført praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Norges naturvitenskapelige universitet i Trondheim våren 2014, søkte hun flere lærerstillinger.

– I Trondheim kommune er vi mange nyutdannede lærere. Dermed har det vært vanskelig å få fast jobb med en gang. Det førte til at jeg tok et vikariat på 20 prosent og i tillegg har vært tilkallingsvikar på seks skoler, forteller Saanum til Utdanning.

 

Fikk lønn som «lærer uten godkjent utdannelse»

– Hvordan ble du lønnet i vikariatet ditt?

– Jeg ble ansatt i et vikariat på 20 prosent. I 8 prosent av stillingen fikk jeg lønn som adjunkt med opprykk. I 11,8 prosent av stillingen fikk jeg lønn som "lærer uten godkjent utdannelse" til tross for at jeg har fem års universitetsutdanning inkludert PPU, sier hun.

– Hvordan ble du lønnet som tilkallingsvikar?

– Her gjaldt samme prinsipp. Hvis jeg underviste i fag der jeg har tilstrekkelig mange studiepoeng etter den nye kompetanseforskriften, fikk jeg lønn som adjunkt med opprykk. Ble jeg satt til å undervise i fag der jeg ikke fyller kompetansekravene, for eksempel i matematikk, fikk jeg lønn som «lærer uten godkjent utdanning», sier Saanum og fortsetter:

– Det er først nå i høst at jeg plutselig begynte å bli lønnet etter flere ulike satser.

– Hvordan oppdaget du det nye lønnsregimet?

– Jeg snakket aldri direkte med personaltjenesten i Trondheim kommune selv. Men jeg reagerte da jeg så at lønnsslippen min viste at jeg i noen timer fikk «lønn som lærer uten godkjent utdannelse». Jeg lurte på om det kunne ha skjedd en feil. Av kommunen fikk jeg beskjed om å kontakte skolen direkte, hvis jeg hadde spørsmål om lønn. Men det var mye de ikke kunne svare på.

– Da jeg oppdaget lønnsforskjellene, førte det til at jeg tok flere vikartimer på skoler som tok utgangspunkt i kompetansen min som lærer, sier hun.

 

Føler seg utnyttet

– Hva skjedde da du påpekte at skolene ga deg ulik lønn?

– Siden reglene var uklare, var det noen skoler som differensierte lønnen min, andre betalte adjunktlønn uansett fag. Da dette ble oppdaget, ble personaltjenesten kontaktet. Det virker som om henvendelsen førte til at flere skoler begynte å praktisere differensiert lønn, sier Saanum.

– Jeg reagerte på at jeg med fem års universitetsutdanning, inkludert praktisk-pedagogisk utdanning, i enkelte timer ble lønnet på samme nivå som en vikar som nylig gikk ut av videregående skole, altså en «lærer uten godkjent utdannelse», sier Saanum og legger til:

Hun synes det rett og slett er ganske kynisk, og det har hun gitt klart uttrykk for.

– Jeg føler at kompetansen min blir utnyttet. De ringer jo heller meg framfor en som er ufaglært, påpeker hun.

– Som tilkallingsvikar kan du bli ringt opp klokka 7.30 om morgenen med beskjed om at du skal stille på skolen samme dag 8.15, fordi en lærer er blitt syk. Da ligger det som regel ikke noe undervisningsopplegg klart til deg. Det betyr at du har en krevende arbeidsdag foran deg. Hvis man i tillegg skal lønnes som ufaglært, tror jeg ikke mange gidder dette, sier hun.

Saanum har nå begynt å jobbe i et vikarbyrå i stedet. Det betyr at det blir langt dyrere for kommunen og skolene å leie henne inn som vikar. Men nå er lønnsforholdet hennes blitt mer forutsigbart.

– Jeg har også pendlet til Alvdal kommune, der de lønner meg som adjunkt med opprykk, uavhengig av hvilke fag jeg underviser i, forteller Saanum.

– Jeg er gravid nå, så for meg har lønnen også betydning for hva jeg får i foreldrepenger. Jeg bruker ikke graviditeten min som grunn til at jeg skal spesialbehandles på noen måte, men det er selvsagt ekstra viktig for meg å ha forutsigbare lønnsforhold akkurat nå, sier hun.

 

Er i forhandlinger

Som medlem av Utdanningsforbundet henvendte Saanum seg også til fagforeningen.

Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag har tatt opp lønnsspørsmålet med Trondheim kommune. Det har blitt avholdt flere møter om lønnsinnplassering for vikarer, senest den 17. november. Fylkesleder i Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag, Hans Lieng, mener at kommunen ikke kan bruke kompetanseforskriftene til å sette lærere ned i lønn.

– Vi mener kommunen tolker regelverket feil, når de setter lærere ned i lønn basert på kompetansekravene. KS har gitt klar beskjed om at lønn er tariffspørsmål som det skal forhandles om. I tillegg er det slik at den nye kompetanseforskriften ikke gjelder for vikarer, men for fast ansatte, sier Lieng til Utdanning.

– Hva ble resultatet av møtene dere har hatt med Trondheim kommune?

– De sier nå at en vikar som har kompetanse som adjunkt med opprykk skal får lærerlønn, men vi mener at de må rydde opp i måten de praktiserer regelverket på og gi klar skriftlig informasjon til skolene om hvordan vikarene skal lønnes. Skolene må få klare retningslinjer, sier Lium.

Han mener også at det er på tide at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen klargjør hvordan den nye kompetanseforskriften skal tolkes.

– Vedtaket om å gi kompetansekravene tilbakevirkende kraft har ført til store uklarheter og masse frustrasjon blant våre medlemmer på skolene. Lønn til vikarer er bare ett eksempel. Mange spør seg nå hvordan det skal bli mulig å få tilstrekkelig mange kvalifiserte vikarer til å undervise når utbetaling av lønn praktiseres på en slik måte, sier han.

– Hva skjer videre nå?

– Jeg har et håp om at vi skal klare å komme til enighet med Trondheim kommune. Hvis ikke løfter vi saken opp på sentralt nivå i Utdanningsforbundet, sier han.

 

En pågående tvist

– Trondheim kommune har en pågående tvist med Utdanningsforbundet om hvordan vi skal betale vikarer som ikke har en vanlig lærerskoleutdanning eller har lektorløpet, sier seniorrådgiver Anne Cathrine Moseng ved Rådmannens fagstab i Trondheim kommune.

Hun ønsker derfor ikke å kommentere saken ytterligere. Men hun mener dette ikke har noe med de nye kompetansekravene å gjøre.

Rektor Berit Mari Midttun ved Breidablikk skole i Trondheim, en av skolene der Tonje Saanum har arbeidet som vikar, sier til Utdanning at hun er ansvarlig for utbetaling av lønn til vikarer. Men hun understreker at hun forholder seg til de retningslinjene hun har fått fra Trondheim kommune som skoleeier.

Avdelingsdirektør for forhandlinger i KS, Hege Mygland sier at hun ikke kjenner saken fra Trondheim kommune spesielt. Generelt har hun følgende kommentar:

– Vi forutsetter at Trondheim kommune, i likhet med alle andre kommuner, følger lov- og avtaleverk. Dersom en lærer fyller kompetansekravene for tilsetting i undervisningsstilling – slik som kravene er nedfelt i forskrift til opplæringsloven – skal de lønnes i henhold til hovedtariffavtalens vedlegg 6, sier hun.

 

Kjenner du til tilsvarende saker, tar vi imot tips!

Powered by Labrador CMS