Stor mangel på helsesøstre i barneskolene

Selv om antall årsverk for helsesøstre i kommunene økte fra 2014 til 2015, må antall helsesøstre i barneskolene økes med 125 prosent for å nå Helsedirektoratets anbefaling.

Bare 1,4 prosent av landets skoler har helsesøster til stede hver dag. Størst er mangelen ved landets barneskoler, viser en undersøkelse utført av Landsgruppen av helsesøstre i Norsk Sykepleierforbund (NSF), melder Klassekampen fredag.

– Det er en veldig uheldig prioritering, sier leder Kristin Sofie Waldum-Grevbo for NSF til avisa.

I ungdomsskolen må antall helsesøstre økes med 34,4 prosent og ved videregående skoler med 21,1 prosent for å nå Helsedirektoratets normtall eller anbefaling, ifølge avisa.

Til tross for mangelen av helsesøstre, viser tall fra SSB at antall helsesøsterårsverk fra årene 2013 til og med 2015 har økt etter regjeringsskiftet. Fra 2014 til 2015 økte årsverkene i kommunen med 135.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mener tallene viser at regjeringens innsats fungerer.

– Den positive utviklingen vi nå ser, vil bidra til en mer tilgjengelig tjeneste for barn og unge. Dette er viktig for å forebygge både psykiske og fysiske helseplager hos barn og unge, sier Høie til NTB.

I 2016 har kommunene fått 200 millioner kroner til å ansette flere helsesøstre i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, opplyser Høie.

Normtallene fra direktoratet er ikke lovpålagte krav, men anbefalinger. (©NTB)