GSI-tall: Over 50 prosent av elevene velger ett av de tre mest populære valgfagene

Nye GSI-tall viser at fysisk aktivitet og helse, sal og scene og natur, miljø og friluftsliv er de mest populære valgfagene på 8.-10.-trinn. – Jeg tolker tallene i retning av at mange elever vil ha et lite brudd fra det de opplever som en teoritung skole, sier professor Thomas Nordahl.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag kom nye tall for skoleåret 2017-18 i Grunnskolens Informasjonssystem (GSI). Tallene er tilgjengelige via Utdanningsdirektoratets hjemmeside.

De nye tallene viser at over 50 prosent av elevene på ungdomsskolen velger ett av de tre mest populære valgfagene. De tre fagene er fysisk aktivitet og helse, sal og scene og natur, miljø og friluftsliv. Fysisk aktivitet og helse er desidert mest populært: hele én av tre elever valgte dette faget.

Pedagogikkprofessor Thomas Nordahl ved Høgskolen i Innlandet kommenterer valgfagstallene.

– Jeg tolker tallene i retning av at mange elever vil ha et lite brudd fra det de opplever som en teoritung skole, sier Nordahl til Utdanning.

 

Gir muligheter for mestring

Nordahl sier valgfagene kan by på mestring for mange elever, og at det gir en mer variert skolehverdag.

Utdanningsdirektoratet presiserer på sin nettside at ikke alle ungdomsskoler tilbyr alle valgfagene.

Skolene som tilbyr valgfag, har i snitt fem ulike fag elevene kan velge mellom. 11 prosent av skolene tilbyr kun ett valgfag, mens 24 prosent av skolene har syv eller flere valgfag.

Nordahl sier skoleledere gjerne kan se til GSI-tallene når de skal vurdere hvilke valgfag som tilbys.

- Jeg syns de burde se på denne statistikken, og se hvilke fag som elevene foretrekker, sier Nordahl.

 

Mener andre ting vektlegges

- Samtidig, elever har allerede gym, musikk og naturfag – burde ikke elevenes behov for slike aktiviteter til en viss grad bli dekket av disse fagene?

- Valgfagene gir elevene en mulighet til å drive med slike aktiviteter uten at det er karakterer og måling som er det viktigste, sier Nordahl.

Han syns også klassiske innvendinger mot enkelte valgfag at «det er noe elever velger fordi det er enkelt», ikke er riktige.

- Det er en forenkling. Jeg tror mange elever opplever at det er litt mye press og stress i skolen, og at slike valgfag på mange måter er nødvendig, sier Nordahl.

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS