Elever ble navngitt på Google i overgrepssak etter at Fylkesmannen la ut en dårlig sladdet tilsynsrapport. Foto: Ole Martin Wold.
Elever ble navngitt på Google i overgrepssak etter at Fylkesmannen la ut en dårlig sladdet tilsynsrapport. Foto: Ole Martin Wold.

Personvernombudet ber alle fylkesmenn sjekke nettsidene sine etter sladde-svikten

Personvernombudet ønsker å sikre at det ikke ligger flere dokumenter ute på internett som er dårlig sladdet fra fylkesmennenes side.

Publisert

Utdanning har avdekket hvordan Fylkesmannen i Oslo og Viken la ut to dårlig sladdete tilsynsrapporter på internett. En av dem inneholdt svært sensitive opplysninger om navngitte elever i forbindelse med en overgrepssak.

Dette er saken

* Fylkesmannen i Oslo og Viken publiserte to tilsynsrapporter som var så dårlig sladdet at man enkelt fikk fram svært sensitive personopplysninger.

* Et Google-søk identifiserte mindreårige som var avhørt som vitner eller fornærmede i en etterforskning av seksuelle overgrep.

* I rapporten kunne man også lese om diagnoser, atferdsproblemer og personkarakteristikker.

* En av elevene var varsler i overgrepssaken. Foreldrene mener svikten kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for han.

* Rapportene lå ute i over ett år.

Personvernombudet i Fylkesmennenes fellesadministrasjon, Merete Varpe, tok opp saken i et forum med topplederne fra alle fylkesmannsembetene allerede i november. Det var rett etter at Utdanning hadde varslet om personvernbruddet hos Fylkesmannen i Oslo og Viken.

– Da oppfordret jeg hvert enkelt embete til å ta en full gjennomgang av innholdet på sine nettsider for å sikre at det ikke ligger uønsket innhold. Samme oppfordring er også sendt ut til embetene i ettertid, skriver Varpe i e-post til Utdanning.

Enkelte embeter har allerede begynt jobben.

– Vi er klar over hva som har skjedd hos Fylkesmannen i Oslo og Viken, og vi er i gang med en gjennomgang av nettsidene våre, sier kommunikasjonssjef Kirsti Retvedt ved Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

– Vi skal ta dette opp i sikkerhetsutvalget vårt, og vi skal undersøke nettsidene våre. Arbeidet er ikke startet opp, men vi tar tak i det snarest, skriver Jorunn Felde, organisasjon- og strategidirektør ved Fylkesmannen i Vestland, i en e-post.

Powered by Labrador CMS