– KS er ille, men staten er verre

KS som forhandlingsmotpart fikk skarp kritikk, men det var ellers ingen sterk stemning i salen på fylkesårsmøtet i Aust-Agder for tilbakeføring av forhandlingsansvaret til staten.

Forholdet til KS skapte høy temperatur på fylkesårsmøtet i Aust-Agder torsdag.

Debatten om landsmøtesaken «Lønns- og arbeidsvilkår» var egentlig to debatter, men med indre sammenheng: Debatten om den egentlige landsmøtesaken og debatten om en resolusjonstekst om forholdet til KS.

Den første debatten førte til mange innspill som det ikke ble votert over, men helt i tråd med fylkesstyrets forslag til vedtak: «Fylkesstyret tar med seg innspill fra diskusjonen i saken i det videre arbeidet med lønns- og arbeidsvilkår fram mot landsmøtet i november.» Dette ble enstemmig vedtatt.

Det ble også forslagets del 2: «Vedtak i saken oversendes sentralstyret i Utdanningsforbundet.» Og to enstemmige vedtak ble fattet; ett som sier nei til bonuslønn, eller prestasjonslønn om man vil, til «flinke» lærere (anførselstegnene er satt av forslagsstillerne), og ett som sier at det bør utarbeides retningslinjer for mer lønn til lærere med ekstra ansvar for samarbeid og fagseksjoner, samt til nyutdannede lærere.

Resolusjonsteksten om KS skapte hetetokter i salen. Kritikken mot KS som forhandlingsmotpart var sterk, men debatten avdekket også tilløp til selvkritikk: Utdanningsforbundet må bli flinkere og utvikle mer formålstjenlige strategier i forhandlingsspillet med KS.

Selv om KS og staten av noen ble karakterisert som «pest og kolera», var det knapt noen som på alvor ville foreslå å kreve tilbakeføring av forhandlingsansvaret for lærerne til staten. Ingen av dem som hadde ordet i saken hadde heller noen tro på at staten ville gitt lærerne mer lønn enn det KS har gjort i rundt ti år nå.

Powered by Labrador CMS