17 prosent av de mellom 25 og 34 år har ikke fullført videregående skole.
17 prosent av de mellom 25 og 34 år har ikke fullført videregående skole.

Nesten 1 av 5 unge voksne har ikke fullført videregående skole

Sammenlignet med andre OECD-land har Norge en høy andel unge voksne som ikke har fullført videregående skole.

Publisert Sist oppdatert

Dette kommer frem i Education at a Glance, OECDs årlige rapport for utdanningssektoren.

Den viser at 17 prosent av de voksne i alderen 25-34 år i Norge ikke har fullført videregående skole. Det er to prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet for alle OECD-land.

– At nærmere 1 av 5 unge voksne ikke har fullført videregående er bekymringsfullt, blant annet fordi det blir stadig vanskeligere å få innpass i arbeidsmarkedet uten videregående opplæring. Det kan gi økonomiske følger, men også en større sjanse for at de faller utenfor fellesskapet, har mindre tilhørighet og føler mindre mestring. Samtidig går arbeidslivet glipp av folk og kompetanse de trenger, sier kunnskapsminister Guri Melby i en pressemelding.

– Dette viser hvor viktig regjeringens satsing på videregående er. Videregående opplæring er en forutsetning for å få en varig tilknytning til arbeidslivet, sier Melby.

Høy vekst og mest penger

Samtidig viser også rapporten at Norge er blant landene hvor andelen som fullfører videregående skoler vokser mest. Mellom 2013 og 2019 økte denne andelen med 8,7 prosentpoeng. Av dem som startet i videregående i 2014 har neste 80 prosent fullført.

Også Island har bedret gjennomføringen i videregående, mens gjennomføringen gikk ned i Finland, Danmark og særlig Sverige i løpet av disse årene.

Undersøkelsen viser at det er ingen andre land som bruker mer på skole, utdanning og forskning enn det Norge gjør, målt i andelen av bruttonasjonalproduktet. Gjennomsnittet i OECD var på 4,9 prosent mens Norge brukte 6,6 prosent.

Powered by Labrador CMS