Utdanningsdirektoratet vil ha utlendingskvote på bibelskolene

Utdanningsdirektoratet har foreslått en kvote på maks 10 prosent elever fra land utenfor EU på norske bibelskoler.

Forslaget kommer fram i et høringsforslag fra   Utdanningsdirektoratet (Udir) om ny forskrift til voksenopplæringsloven. Høringsfristen gikk nettopp ut, skriver   Dagen.

Flere politikere har reagert på at norske bibelskoler tar inn mange elever som ikke er norske.

– Vi har sett at mange har brukt skolene som anledning til å få fortsette sitt opphold i Norge. Det synes jeg er uheldig. Studenter bør gå på bibelskole av riktige grunner, det er viktig for at statsstøtte til skolene skal ha legitimitet i befolkningen, sa Anne Tingelstad Wøien, stortingsrepresentant for Senterpartiet til Dagen i fjor vår.

Et flertall på Stortinget har derfor ønsket seg en endring i voksenopplæringsloven som begrenser inntaket av «elever uten fast tilhørighet i Norge».

Udir foreslår at den samme makskvoten folkehøyskolene har, også innføres for bibelskoler. I fjor høst startet det over 900 elever på offentlig godkjente bibelskoler i Norge. Hver fjerde elev var fra utlandet.

Fire instanser svarte på høringen og kun Kristne Friskoler Forbund (KFF) hadde innvendinger mot kvoteprosenten.

Utdanningsdirektoratet foreslår at bestemmelsen først trer i kraft for inntak av elever til skoleåret 2019/2020.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS