Fremmedspråk: Spansk ruler fortsatt på ungdomsskolen

Spansk befester stillingen øverst på lista for ungdomsskoleelever som velger et tredje språk. Tysk er en god nummer to, mens fransk ligger på tredjeplass.

Nesten halvparten av elevene med tredjespråk velger spansk. Siden 2011 har andelen økt med 2,3 prosentpoeng, til 46 prosent, melder Statistisk sentralbyrå.

Samtidig har andelen franskelever falt med 4,6 prosentpoeng til bare 16 prosent. Midt imellom ligger tyskelevene med en andel på 37,5 prosent.

Det er store variasjoner mellom fylkene når det gjelder språkvalg. I Sogn og Fjordane er tysk desidert mest populært, mens Finnmark er det fylket der flest elever velger et annet språk enn de tre vanligste. Der har flere elever russisk enn fransk på ungdomsskolen.

Færrest i Norden

Ifølge tall fra Eurydice tar færre norske elever et tredjespråk enn ellers i Norden. Bare 72 prosent av norske ungdomsskoleelever har et fremmedspråk i tillegg til engelsk.

Island og Finland har andeler som nærmer seg 100 prosent, men begge disse landene har minst to obligatoriske nordiske språk på ungdomsskolen. I Finland lærer de svensk, mens på Island må de lære dansk i tillegg til engelsk og islandsk.

Sammenlignet med de skandinaviske landene ligger Norge noe under Sverige, der 77,5 prosent velger et tredjespråk, og Danmark, der andelen er oppe på 84 prosent.

Minst populært i Europa

Også i Europa er engelsk, tysk, fransk og spansk de vanligste fremmedspråkene, men utenfor Norden er spansk det minst populære og fransken på topp.

Bare 13 prosent av ungdomsskoleelever i Europa har spansk. Fransk har derimot 34 prosent av øvrige europeiske elever.

Spansk er for øvrig det eneste av de tre språkene som ikke er obligatorisk i noe land. Tysk og fransk er obligatorisk i land med to eller flere offisielle språk, som eksempelvis Belgia, Luxembourg og Sveits. (©NTB)

 

Powered by Labrador CMS