Studentene vi kan miste nå på grunn av økonomiske utfordringer, er uerstattelige for samfunnet

Debatt: – Det er håpløst å gi studentene mer lån for tapt arbeidsinntekt.

Publisert Sist oppdatert

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet mener det er nødvendig å gi kompensasjon til de studentene som nå mister faste inntekter, på lik linje med andre arbeidstakere som permitteres på grunn av den vanskelige situasjonen vi er i. Regjeringen foreslår å gi studentene tilgang på mer lån som kan løse de økonomiske utfordringene studentene står overfor.

Pedagogstudentene er skuffet når regjeringen på oppdrag fra Stortinget legger fram et forslag som kun påfører studentene mer lån, som i liten grad løser utfordringen mange av våre studenter står overfor.

Pakken innebærer at studenter som enda ikke har søkt om lån, får mulighet til dette og får utbetalt alt på en gang. I tillegg kan studenter som permitteres eller mister fast inntekt søke om et ekstra lån på 26.000 kroner.

Håpløst å gi mer lån for tapt arbeidsinntekt

For noen av oss kan et lån være en god løsning på et ellers håpløst problem. Men for flere av oss vil det fortsatt være håpløst - fordi økt lån, og dermed større gjeldsbyrde for studentene, ikke svarer ut tapt arbeidsinntekt.

Studenten Ida skrev i Aftenposten at hun nå har 8.200 kroner i inntekter, men må ut med 8.000 kroner i husleie. Det finnes nok av eksempler som som Idas til at Stortinget må finne et bedre alternativ enn regjeringens forsalg. Pedagogstudentene mener sammen med Unio-studentene at mulighet for stipend er en ordning som kan sikre studentene i langt større grad, når dagpenger ikke lenger er et alternativ.

Studentene må redde seg selv

mens myndighetene gir arbeidstakere som permitteres en livreddende fallskjerm, ber de studentene lage sin egen.

Frank Aleksander Bræin

Den norske modellen er kanskje enda viktigere nå enn på lenge. Det er arbeidsgivere og arbeidstakere som sammen med staten går sammen og finner løsninger for næringa, velferdstjenestene våre og folka våre.

Norge har en regjering og et storting som sikrer krisepakker for de fleste av oss som trenger det mest. Men midt oppi det hele står framtidas arbeidskraft og faller mellom to stoler. For mens myndighetene nå gir arbeidstakere som permitteres en livreddende fallskjerm, ber de studentene lage sin egen. For noen av oss kan det bety at utdanningen ryker.

Beredskap for framtida

Studentene både skal og vil bidra i tida som kommer. Det blir ekstra vanskelig når vi må rykke tilbake til start. I krisetider ser vi hvor avgjørende mange av våre samfunnskritiske funksjoner er. Vi har verken tid eller råd til å mista framtidas beredskap. Det er nemlig vi som skal fylle disse rollene i framtida.

Samtidig vet vi at det kommer en tid etter krisen. Et større lån vil bare utsette problemene og løser lite på sikt. De studentene vi nå kan miste på grunn av økonomiske utfordringer, er uerstattelige for samfunnet, all den tid vi vet at vi kommer til å trenge både sykepleiere og lærere, og mange andre, i framtida.

Rekruttering til yrket handler like mye om at studenter fullfører studiene sine, som det gjør å få dem inn på studiene. Nå er det opp til Stortinget: Invester i framtida - det vinner samfunnet på, også etter krisen vi er i nå.

Powered by Labrador CMS