Grundige studenter har ikke mindre frafall enn overflatiske

Studentgruppa som satser på dyp læring hadde ikke lavere frafall fra utdanninga enn sine studiekamerater med en mer overflatisk tilnærming til stoffet.

Det er doktorgradsstipendiat Rannveig Grøm Sæle ved Institutt for psykologi ved Universitetet i Tromsø som har kommet fram til dette. Og til nettsidene til universitetet vedgår hun at hun er overraska.

Likevel konstaterer hun at de studentene som legger ned den aller største innsatsen for å lære seg pensum ikke er de studentene med lavest frafall. Fordelinga av frafall er ganske lik mellom dem som setter seg grundig inn i pensum, og dem som har en litt mer overflatisk tilnærming til stoffet

Frafallet for dypleserne gjør seg, ifølge Sæles materiale ikke merkbart før etter noen år i studiet. Hvorfor dette skjer, veit hun ikke.

- Ett alternativ er at det rett og slett ikke er tid og rom til å følge opp dyp læring over tid, meiner Rannveig Grøm Sæle.

Hennes undersøkelser er en del av et prosjekt om frafall som skal gå helt fram til 2023.

Powered by Labrador CMS