Psykolog har meldt Tryg Forsikring til Forbrukertilsynet

Da psykolog Kirsten Resaland oppdaget annonsen for Tryg Barneforsikring, ble hun provosert. – Misvisende markedsføring, mener psykologen.  – Et supplement til den hjelpen som det offentlige gir, svarer Tryg.

Publisert Sist oppdatert

Barne- og ungdomspsykolog Kirsten Resaland har tjue års erfaring fra arbeid med barn og ungdom og ufrivillig skolefravær er et tema hun er godt kjent med. Derfor, sier hun, reagerte hun da hun så annonsen for Tryg Barneforsikring som Utdannngsnytt har skrevet om tidligere

Med teksten «Det var en gang et lite menneske som ikke vil gå på skolen» reklamerer Tryg forsikring for  barneforsikring som inkluderer foreldre psykologhjelp om barna deres opplever mobbing. 

På Facebook skrev Resaland: 

«Jeg har meldt Tryg Forsikring til Forbrukertilsynet for denne misvisende reklamen. Jeg mener den spiller kynisk på foreldres frykt for psykisk uhelse hos barnet. På bildene ser du hva de faktisk tilbyr hvis "et lite menneske" ikke klarer å gå på skolen eller strever med mobbing: allmennleger, digitale selvhjelpsprogrammer for 16+ og telefonoppfølging av selvhjelpsprogrammene fra sykepleier.»

– Men om barn utsettes for mobbing over tid kan det få alvorlige konsekvenser. Er det ikke da greit at foreldre tegner Barneforsikring slik at de kan få bistand om det skulle skje?

– Om barn mobbes over tid, er dette noe som skal løses i miljøet der barnet mobbes, ikke ved å veilede barnets foreldre eller gi terapi til barnet, selv om det selvsagt kan trenge traumeterapi for ettervirkningen av mobbing. Jeg lurer fælt på om forsikringen utløser ekspertise på psykososialt arbeid på skolene, og om det er dette Tryg gjør hvis foreldre henvender seg, svarer Resaland.

Kirsten Resaland

Hun har jobbet med barn og unge på mange ulike arenaer, både innenfor og utenfor psykisk helsevern. 

Sammen med lege Astrid Nylander Almaas skrev hun for noen år siden ungdomsboken «Helt ærlig – om hvordan vi henger sammen sammen.» 

Nylig kom boka «Snakk til meg!» der hun gjennom eksempler fra barn og unges hverdag viser hvordan foreldre og andre voksne kan få de unge til å åpne seg gjennom å gjøre samtalene trygge. Her vises også eksempler på hvordan man samtaler med barn som uteblir fra skolen.

På Facebook oppfordrer Resaland flere til å melde inn Tryg Forsikring til Forbrukertilsynet, slik at tilsynet får med seg klagen.

Tryg tilbyr selvhjelpsprogrammer

Resaland får følgende svar fra Tryg Forsikring på Facebook:

«Dette stemmer heldigvis ikke. Våre sykepleiere og leger vil kunne henvise til spesialister der det er behov for dette. Hva gjelder Barneforsikring, har man tilgang på mentale selvhjelpsprogram for barn over 16 år. Hvis barnet opplever bekymringer, stress, lav selvfølelse, perfeksjonisme eller får søvnproblemer får dere gode digitale selvhjelpsprogrammer som kan hjelpe barnet å takle utfordringene. Ønsker dere hjelp til å gjennomføre programmene, vil en sykepleier med erfaring fra kognitiv terapi følge barnet opp via telefon i seks uker.»

Da spør Resaland: «Sykepleiere og leger, men ingen med formell kompetanse innen psykisk helse? Ingen psykologer og spesialpedagoger eller noen med erfaring fra samarbeid med skole? Dere selger inn en forsikring som synes å være langt fra forsvarlig helsehjelp i situasjonene dere beskriver. Dette er i verste fall alvorlig misvisende reklame. Dette er langt under det barnet får gratis i det offentlige. Og dere tilbyr forsikring hvor dette er det man får om barnet utvikler ufrivillig skolefravær, trenger traumebehandling eller har behov for psykisk helsehjelp? Mentale selvhjelpsprogrammer for ungdommer mellom 16 og 18 år har vi en drøss av som er gratis. Hvilke er det dere tilbyr?»

Resaland får følgende svar fra Tryg Forsikring: «Vi har omsorgsfulle og kompetente sykepleiere som alle har lang erfaring fra ulike fagfelt innenfor helsevesenet. Legene som jobber for Tryg Legehjelp har norsk autorisasjon, og vi krever lang og bred erfaring innen allmennmedisin. Legene konsulterer også regelmessig med spesialister tilknyttet vår tjeneste for best mulig behandling.»

Ber Forbrukertilsynet se på svarene fra Tryg

– Er ikke alle forsikringer tuftet på frykt for at noe kan komme til å skje. Hvorfor er dette verre?

– Først og fremst er dette verre hvis Tryg ikke gir forsvarlig hjelp i situasjonen de skisserer. Svarene jeg fikk av Tryg på Facebook beskrev helt eksplisitt en helsehjelp som ikke hadde noe med problemstillingen å gjøre, litt som hvis de tilbød "rask hjelp hvis barnet slår ut en tann", men med det mener "digitale youtube–filmer om tannpuss". Ellers kan man jo mene mye og mangt om hvor spekulativt det er å spille på trender av frykt i samfunnet, sier Resaland til Utdanningsnytt.

 – Hva vil du at Forbrukertilsynet skal foreta seg?

– Jeg ønsker at de finner ut hvorvidt Tryg har dekning for å selge inn denne forsikringen til foreldre som er redde for at barnet skal utvikle ufrivillig skolefravær eller psykiske vansker etter blant annet mobbing. Jeg ønsker også at de adresserer direkte de svarene jeg fikk på spørsmålene mine fra Trygs offisielle Facebook-profil, siden det beviselig ikke var forsvarlig helsehjelp, men likevel ble framstilt som om det var det, sier Resaland.

– Hva er dine viktigste råd til foreldre som frykter at barnet har vært utsatt for mobbing eller som opplever at barnet ikke vil gå på skolen?

– Alle voksne rundt barnet må ha den største ydmykhet for at det er barnet det gjelder, selv om det har implikasjoner for de voksne. Barnets stemme bør i størst mulig grad på banen, sånn at de voksne skjønner hvor skoen trykker fra barnets perspektiv. Tål barnets fortelling selv om den gjør vondt. Still genuint undrende, ikke ledende, spørsmål. Selv om barnet kan ha misforstått noe, tatt ting i verste mening eller på andre måter endt med en situasjonsfortolkning som på sikt må justeres, må vi starte med å sette oss inn i hvordan skolehverdagen ser ut med deres øyne. Og til alle voksne, ikke bare foreldre: Vanskelige forhold på skolen skal ikke løses ved at barnet går i terapi, selv om det ofte er nødvendig med en kombinasjon av endringer i skolesituasjon og terapi til barnet, for eksempel for å bli mindre engstelig etter nå opphørt mobbing, sier Resaland.

Flere har latt seg provosere

Gunnar Østgaard, som blant annet er medlem av Utdanningspolitisk utvalg i Arbeiderpartiet, og som er styreleder for Trondheim Montessori-skole, har også latt seg provosere.

På Facebook skriver han: «Som krig og konflikt holder liv i våpenindustrien, sykdom nører opp under farmasøytisk industri, bidrar nå skolevegring til klingende mynt i kassen til mine NHH-kullkamerater på Aker Brygge og annen bekymringsindustri. For meg er det en fallitterklæring at vi har utviklet et skolesystem som barn må forsikre seg mot.»

– Vet det kan være ventetid i det offentlige

Utdanningsnytt har spurt Christer Kjørsvik, kommunikasjonssjef i Tryg Forsikring, om hva selskapet mener om at deres annonse er klaget inn til Forbrukertilsynet. Psykolog Kirsten Resaland reagerer blant annet på at Tryg Forsikring tilbyr mentale selvhjelpsprogram for barn over 16 år og kognitiv terapi fra sykepleier som skal følge opp barnet via telefon i seks uker. 

Kjørsvik sier til Utdanningsnytt at det er viktig å skille mellom Tryg Barneforsikring, som er et produkt Tryg selger, og Tryg Omsorg som er en del av Trygs fordelsprogram.

– Utdanningsnytt fikk vite at Tryg Omsorg er et tilbud til foreldre som opplever at barnet er utsatt for mobbing. Men i diskusjonen på Facebook skriver Tryg at barn over 16 år kan få tilbud om mentale selvhjelpsprogram og oppfølging fra sykepleier. Hvordan henger det sammen?

– Tryg Omsorg er et fordelsprogram, ikke en forsikring. Det gir et bredt tilbud av psykososial rådgivning og psykologisk behandling ved krevende livssituasjoner. Ett av tilbudene er rådgivning og behandling til foreldre som opplever at deres barn blir mobbet, uansett om det skjer på skolen, i fritiden eller online, skriver Kjørsvik i en epost til Utdanningsnytt.

– Klager mener reklamen for Tryg Forsikring spiller kynisk på foreldres frykt for psykisk uhelse hos barnet i markedsføringen. Hva mener dere om det?

– Den aktuelle reklamekampanjen handler om små og store hendelser som kan oppstå i livet på veien fra barn til voksen, og er knyttet til Trygs Barneforsikring. Svarene som er referert fra dialogen på Facebook er også gitt med bakgrunn i Barneforsikringen. Den inneholder blant annet selvhjelpsprogram for barn over 16 år, svarer Kjørsvik.

– Hva er det som gjør at Tryg mener en slik Barneforsikring er nødvendig? Burde ikke det offentlige være stedet der foreldre og barn får hjelp dersom barnet opplever mobbing?

– Trygs oppgave er å skape trygghet for våre kunder. Vårt tilbud til barn og foreldre skal ikke erstatte det offentliges innsats, men være et tillegg. Vi vet at det kan være ventetider og begrenset kapasitet i det offentlige hjelpeapparatet. En forsikring kan bidra til hurtig hjelp, og vil være en støtte og et supplement til den hjelpen som det offentlige gir, sier han.

– Trygs reklame er nå klaget inn for Forbrukertilsynet. Hvordan ser dere på det?

– Tryg vil selvsagt svare på Forbrukertilsynets spørsmål dersom saken blir tatt opp til behandling der.

Powered by Labrador CMS