FUG-leder Gunn Iren Müller i samtale med professor Thomas Nordahl på jubileumsseminaret. Foto: Jørgen Jelstad.
FUG-leder Gunn Iren Müller i samtale med professor Thomas Nordahl på jubileumsseminaret. Foto: Jørgen Jelstad.

Thomas Nordahl: – Fedre må stille mer opp på skolen

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) går inn i sitt femte tiår. Forsker Thomas Nordahl etterlyser at fedrene tar mer tak.

Publisert

 

  • Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) oppnevnes av Kongen i statsråd for perioder på fire år.
  • FUG består av leder, nestleder, fem medlemmer og to varamedlemmer.
  • Medlemmene kommer fra ulike deler av landet og har barn i skolen. Medlemmene skal ha arbeidet aktivt som foreldrerepresentanter på skole- eller kommunenivå.
  • FUG ble opprettet i 1976 og er lovhjemlet i opplæringsloven § 11-9. 
  • Det nåværende FUG ble oppnevnt i statsråd 18. desember 2015 for perioden 2016–2019.

 

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er blitt kalt en nasjonal vaktbikkje som taler foreldrenes sak. I år fyller de 40 år. I 1976 opprettet departementet det som ble kalt Referansegruppe av foreldre under Grunnskolerådet, og i 1984 fikk de sitt nåværende navn.

Nåværende leder Gunn Iren Müller er den niende FUG-lederen i historien.

– Vi jobber for å fremme foreldrenes stemme. Vi føler vi blir tatt på alvor og lyttet til, men det er selvsagt ikke alltid vi får det som vi vil, sier Müller i en pause på fagseminaret de har trommet sammen til i anledning jubileet.

Hun peker på viktigheten av tilpasset opplæring som et av områdene hvor FUG har hatt innflytelse på nasjonal debatt og politikk.

– Det er noe vi har pekt på så mange ganger og fått på dagsorden, sier Müller.

 

– Fedre må delta

Professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark, Thomas Nordahl, gikk gjennom hva forskningen viser om foreldre og skole – hvor han blant annet pekte på at det er mødre som står for 75 prosent av samarbeidet mellom hjem og skole.

– Jeg pleier å si at det typiske eksempelet er en mor som snakker med en kvinnelig lærer om en trøblete sønn som faren er på fotballtrening med, sa Nordahl.

Han mener fedrene i slike tilfeller må møte opp på skolen.

– Det gir et så viktig signal overfor barnet det gjelder om at skole er viktig, sa Nordahl.

 

– Skolene må informere bedre

FUG-lederen sier de fleste henvendelsene de får handler om det praktiske arbeidet med å få foreldresamarbeid i gang på skolene, noe hun mener mange skoler fortsatt informerer for dårlig om. I tillegg er det en del henvendelser om skolemiljø.

– Det er gjerne når det har oppstått problemer knyttet til skolemiljøet. Vi opplever at foreldre i slike situasjoner ofte føler seg fryktelig alene, sier Müller.

I sin tale til forsamlingen viste kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til at internasjonal forskning peker på at foreldreengasjementet i skolene er nedadgående i andre land.

– Vi trenger foreldre som bryr seg om, ikke bare egne barn, men hele skolemiljøet, sa Røe Isaksen.

FUG-leder Gunn Iren Müller sier de ikke har inntrykk av at foreldreengasjementet er på dalende kurs i Norge.

– Men vi må hele tiden bli flinkere til å selge inn hvor viktig det er at foreldre engasjerer seg. Vår viktigste oppgave er å formidle og vedlikeholde foreldreengasjementet, sier Müller.

 

 

Powered by Labrador CMS