Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet under en pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Jil Yngland / NTB scanpix

FHI: Sjelden smitte mellom barn og fra barn til ansatte

Smittevernrådene for skoler og barnehager endres ikke. – Det er ikke holdepunkter for å si at barn er noen driver i smittespredningen i samfunnet, understreker Folkehelseinstituttet.

Publisert Sist oppdatert

– De siste dagenes medieoppslag kan ha skapt usikkerhet blant ansatte i skoler og barnehager, foreldre og kanskje til og med barn, sa avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold, på torsdagens pressekonferanse om korona-situasjonen.

Hun startet med å understreket at de ikke endrer rådene i skoler og barnehager, og barnehager og skoler fortsatt skal holde åpne. Dersom noen er syke skal de holde seg hjemme og bli testet.

Ifølge helsemyndighetene det ikke er noen holdepunkter for at barn er en viktig kilde til smittespredning i samfunnet.

Barn kan smitte andre

Forvirringen om barns rolle i smittespredningen har vært stor de siste dagene.

Kjernen i diskusjonene dreier seg mye om hva den siste rapporten fra Europeisk senter for sykdomsforebygging og -kontroll (ECDC) egentlig sier om barn og smitte. I rapporten kommer det frem at barn som er smittet kan ha like store mengder virus som voksne, men hvorvidt de er like smittsomme, har det kommet motstridende uttalelser om.

Ifølge Vold er det nå kunnskap som tyder på at barn kan smitte andre, selv ved milde symptomer, men at det er vanligst at det skjer innen samme husstand. .

– Smitte mellom barn i skoler og barnehager er sjelden og det samme gjelder smitte fra barn til ansatte, sa Vold og fortsatte.

– Det er viktig mellom det å være smittet og det å være syk. Barn blir smittet like ofte som voksne, men blir sjeldnere syke. Det er grunn til å tro at barn uten symptomer ikke smitter like mye, men her er det usikkerhet.

Ny studie

Vold refererte til Sverige og studier derfra som viser at ansatte i skoler og barnehager ikke har hatt høyere risiko for å bli smittet enn andre i andre yrkesgrupper, på tross av at de har holdt åpent gjennom hele korona-pandemien med mindre omfattende smitteverntiltak.

Folkehelseinstituttet starter nå en ny korona-studie.

Prosjektet har fått navnet «Korona-barn-studien» og vil følge barn i alderen 3 til 12 år som får påvist koronasmitte, og deres kontakter i barnehage eller skole.

– Det vil gi oss viktig kunnskap, sa Vold.

Ikke enmeters-regel

Vold forklarte at årsaken til at man holder fast ved at det ikke skal være enmeters-regel på skolene er fordi man vet at smitte fra barn som regel forekommer i samme husstand. De regner det for trygt for barn å være sammen med andre barn innenfor samme kohort i barnehager og skoler.

– Men, sa Vold.

– Ungdom kan smitte mer enn yngre barn. Derfor er det viktig at de overholder enmeters-regelen i pauser og friminutt. I klasserommet reduserer man antall kontaktpunkter med avstand og faste plasser.

Kunnskapsminister Guri Melby uttrykte forståelse for at mange blir frustrerte eller engstelige på grunn av korona-situasjonen. Hun sa at det viktigste vi kan gjøre er å fortsette å holde avstand, vaske hender og bli hjemme og bli testet dersom man blir syk.

Hun understreket også at det er skoleeiers og skoleledelsens ansvar å sørge for at det er mulig for ansatte i skoler og barnehager å overholde smittevernreglene, med nok avstand til hverandre.

Endrer fraværsreglene

Som varslet gjør regjeringen igjen endringer i fraværsreglementet. Da skolene startet opp igjen i høst skulle egentlig fraværsgrensa fungere som normalt.

– Men korona-situasjonen er en annen å enn den var før sommeren og det er viktig at elever som er syke holder seg hjemme, sa Melby.

Endringene de nå innfører betyr at elever ikke trenger å dokumentere sitt fravær ved legeerklæring. For elever under 18 år vil det være nok med en bekreftelse fra foresatte, elever over 18 kan levere en egenmelding.

Powered by Labrador CMS