Nettportal skal styrke norskopplæring for asylsøkere

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug og kunnskapsminister Torgeir Røe Isaksen innvia i dag en nettportal for asylsøkerbarn som skal lære norsk.

Publisert
Skjetten skole i Skedsmo i Akershus var først ute med å ta i bruk portalen, som har fått navnet Skolekassa.no. De starta opp torsdag i forrige uke. Utdanningsdirektoratet og Høgskolen i Oslo starta arbeidet med portalen 4. januar. Og i dag tok 20 elever ved Skjetten skole, som alle er asylsøkere eller flyktninger, imot de to statsrådene for å vise hvordan de kan bruke portalen.
I helga vedtok Oslo Fremskrittsparti at alle asylmottak bør være lukkede mottak. Det betyr at asylsøkerne ikke får forlate mottaket. Lukkede mottak blir sammenlikna med fengsler.
- Hvordan harmonerer det å introdusere pedagogiske verktøy for norskopplæring med et krav om lukkede mottak? Utdanning spør innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug fra Fremskrittspartiet.
- Jeg kan svare for regjeringens politikk, ikke for et fylkeslag, sier Sylvi Listhaug, og fortsetter:
- Regjeringens politikk er at alle barn skal ha skole og norskundervisning, uavhengig av hva som blir svaret på asylsøknaden. Dette tiltaket er bra, ikke minst fordi det kan brukes både på skolen og på fritida.
Listhaug understreka at når regjeringen strammer inn asylpolitikken, er det for å kunne bedre oppfølginga av flyktninger og asylsøkere.
- Vi bør i større grad enn i dag kombinere skole og yrkesopplæring, det vil gjøre det lettere for flyktninger å få jobb. Dessuten må vi få en mer individuelt tilpassa opplæring. I dag blir mennesker satt i det samme systemet, enten de har høy akademisk utdanning fra hjemlandet, eller de er analfabeter, sier Sylvi Listhaug til Utdanning.
Siden elevene første gang tok i bruk Skolekassa.no torsdag, har "Bildetema" vært de mest populære sidene. Her kan man trykke på bilder, og så få ordet både på norsk og flere andre språk. I gruppa som tok imot statsrådene er arabisk det mest brukte språket. Kunnskapsminister Torgeir Røe Isaksen grep muligheten til å lære seg flere arabiske ord da barna demonstrerte sidene. Med stor tålmodighet gjentok de orda for ham.
Rektor Geir Farstad bemerket nøkternt at vi ennå ikke veit hva effekten blir av tiltaket, i og med at det er helt nytt. Han understreka også at kontakten mellom lærer og elev i alle sammenhenger, også denne, er det viktigste for læring. Samtidig satte han pris på at så mye materiale for lærerstøtte nå er samla under en portal.
Utdanningsdirektoratet og Høgskolen i Oslo har ikke utvikla nytt materiale til nettportalen, men samla eksisterende materiell. Rettighetshaverne har gitt det gratis til portalen for ett år. Portalen kan brukes gratis av asylsøkere og flyktninger.
Powered by Labrador CMS