Konsekvensene av Frp-vedtak for asylbarn er uklare

Fylkeslaga av Frp i Oslo og Rogaland vedtok i helga mer bruk av lukkede asylmottak. Det er ikke forenelig med barns retter, sier Flyktninghjelpen.

Publisert
Ifølge Dagbladet har Oslo Frp vedtatt en resolusjon om at alle asylmottak skal være lukkede mottak, det vil i praksis si at folk ikke kan komme og gå ut og inn av mottaket som de vil. Samtidig vedtok Rogaland Frp mer bruk av lukkede mottak.
Barn har rett til skole fra første dag de er i Norge hvis det er grunn til å tro at de vil bli værende her i mer enn tre måneder. Hvordan kan dette innfris i et lukka mottak?
Utdanning spør stortingsrepresentant og nyvalgt leder for Rogaland Frp Roy Steffensen:
– Slik vi i Rogaland har fatta vårt vedtak, vil ikke det være en aktuell problemstilling, sier Steffensen. Rogaland har det største fylkeslaget til partiet.
Vi ønsker at de som får avslag på søknaden blir uttransportert raskere enn i dag. Derfor må vi bruk mye mer penger på saksbehandling, slik at den kan gå fortere. I tillegg må vi hyppigere enn i dag  ta i bruk regelverket om lukka mottak for dem som skal ut. Dette vil i praksis omfatte svært få barnefamilier. Det vil ikke påvirke barnas rett til skole, sier Steffensen, og fortsetter:
– Hvordan Oslo har formulert sitt vedtak, har jeg ikke fått klarhet i. Rogalands vedtak er bare en presisering av samarbeidsavtalen mellom regjeringa og partia Venstre og Kristelig Folkeparti, sier han.
Seniorrådgiver Pål Nesse i Flyktninghjelpen sier til Utdanning at i fjor fikk 77 prosent av asylsøkerne opphold. Fra Syria og Eritrea er mange av flyktningene barn. Derfra får de aller fleste opphold.
Så de aller fleste asylsøkerbarna får opphold. Derfor er det viktig at de kommer inn i norsk skole så raskt som mulig. Skole er helt essensielt for integreringen, sier han.
Samtidig understreker han at problemet med skole bare er ett av problema rundt lukka mottak:
– Luka mottak er i praksis et fengsel . Barn i lukka mottak vil være lovbrudd uansett. Vi sperrer ikke barn inne, sier han.
Utdanningsnytt.no har vært i kontakt med politisk ledelse i Oslo Frp, men har ikke fått mulighet til å stille spørsmål om vedtaket og hvordan en iverksettelse av det kan realiseres i samsvar med barns rett til skole.
Norge har i dag ett lukka mottak. Der plasseres personer som har fått avslag på opphold og som forventes å motsette seg tilbakesendelse inntil de blir sendt ut.
Powered by Labrador CMS