Rekordmange flyktninger bosatt

11.300 flyktninger ble bosatt i kommunene i løpet av fjoråret.

Publisert

Dermed er rekorden fra 1994 slått. Det året førte Bosnia-krigen til at tallet kom opp i 10.764.

– Det er blitt gjort en formidabel innsats fra kommunenes side, og de rapporterer nå til oss at de har flere ledige boliger enn det er bosettingsklare flyktninger, sier fagleder Nina Gran i KS til Utdanning.

I løpet av fjoråret ble det lagt betydelig press på kommunene for å bosette nok flyktninger. I løpet av januar er situasjonen snudd, og kommunene har ledige boliger.

 

Må si fra seg boliger

– Hvor stopper det opp?

– En av flaskehalsene er at UDI ikke har klart å behandle asylsøknadene raskt nok. Og vi får nå beskjed om det ikke er nok bosettingsklare flyktninger på mottakene, sier Gran og fortsetter:

– Det har ført til at kommuner nå har begynt å si fra seg boliger som de har skaffet. Samtidig vet vi at det vil bli behov for disse boligene utover i 2016, sier Gran.

– Har KS oversikt over hvor mange boliger som er ledige og i hvilke kommuner disse boligene er?

– Nei KS sitter ikke på en sånn liste, sier Gran.

 

Skal bosette 14.000 i år

Tallet på flyktninger som kommunene har vedtatt å bosette i 2016 er 14.188, opplyser Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

I fjor høst anmodet IMDi kommunene om å ta imot til sammen 18.516 flyktninger i 2016.

På en uke i januar er det blitt fattet vedtak om nesten 2.800 nye plasser i kommunene.

Men flere store kommuner har fortsatt ikke fattet endelige vedtak om bosetting, og i tillegg er det ventet at blant annet Bergen vil oppjustere sitt tall.

 

Powered by Labrador CMS