Studenter ønsker løft for fagskolen

Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) vil fremme en nasjonal opptrappingsplan for studieplasser i fagskolen for å møte framtidens behov for fagskoleutdannede.

Studentene mener det er behov for en selvstendig yrkesfaglig høyere utdanning som baserer seg på erfaringskunnskap og utviklingsarbeid.

– Vi ønsker å styrke fagskolens egne yrkesfaglige kvaliteter, og mener det best lar seg gjøre ved å etablere fagskolen som et likeverdig studietilbud med annen høyere utdanning. Fagskolen er yrkesfagenes svar på høyere utdanning, sier ONF-leder Silje Kjørholt etter helgens landsmøte.

Seniorrådgiver for arbeidsliv og kompetanse i NHO, Kari Minge, fremhevet i sitt innlegg på møtet betydningen av fagkompetanse for verdiskaping i Norge. I dag er det en underdekning av fagskoleutdannende hos NHOs medlemsbedrifter spesielt i tekniske fag og håndverksfag.

Både NHO og LO har tatt til orde for å øke tilskudd og antall studieplasser til fagskolene. ONF støtter partene i arbeidslivet og vedtok søndag 6. november å fremme en nasjonal opptrappingsplan for studieplasser i fagskolen.

Før jul vil regjeringen legge fram stortingsmeldingen om fagskolen som vil ta stilling til utviklingen av fagskolesektoren i Norge. (©NTB)

Powered by Labrador CMS