Undersøkelse viser at fagskolestudenter er betraktelig mindre fornøyde med det sosiale og faglige læringsmiljøet enn før pandemien.

Korona rammet læringsmiljøet – fagskolestudenter urolige

Seks av ti fagskolestudenter frykter at koronapandemien har gått ut over kvaliteten på utdanningen, viser en undersøkelse.

Publisert

Studentenes tilfredshet med studietilbudet er svekket på de fleste områdene, viser en fersk undersøkelse av studiekvaliteten som Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) har foretatt.

I årets Studiebarometer er fagskolestudentene blant annet spurt om de er bekymret for at koronapandemien har gitt dem en dårligere utdanning enn det de ellers ville ha fått.

Over 60 prosent svarer ja på spørsmålet. For noen utdanningsretninger er hele 74 prosent av studentene bekymret for kvaliteten.

Ikke overraskende har koronaen også ført til at fagskolestudentene er betraktelig mindre fornøyde med det sosiale og faglige læringsmiljøet enn før pandemien.

Studentene er minst positive til bruk av digitale verktøy og mulighetene for medvirkning.

I perioder har mange fagskoler vært nedstengt på grunn av smittesituasjonen, og mange har fått endret undervisningsformen til nettundervisning. Dette ser ut til å ha hatt en negativ effekt på blant annet studentenes motivasjon og det sosiale miljøet på fagskolene, heter det i rapporten.

Studiebarometeret har vært gjennomført for fagskolestudenter siden 2018, og årets fagskolebarometer er dermed det fjerde i rekken.

43 prosent av studentene, eller i underkant av 9000, har svart på undersøkelsen, som omfatter i alt 61 fagskoler landet over.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS