Det ser ut til at de har lyttet til oss, sier Silje Kjørholt. Hun er leder i Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF). Foto: Wenche Schjønberg
Det ser ut til at de har lyttet til oss, sier Silje Kjørholt. Hun er leder i Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF). Foto: Wenche Schjønberg

Fagskolestudentene er glade for anerkjennelsen

Fagskole har ikke blitt anerkjent som høyere utdanning. Studentene har ikke fått studiepoeng. Studentleder Silje Kjørholt er glad for at regjeringen foreslår å endre det.

Publisert

 

– Jeg har ikke fått lest hele stortingsmeldingen ennå, men så langt ser det ut til at regjeringen kommer med forslag vi kan stille oss bak. Det ser ut til at de har lyttet til oss, sier Silje Kjørholt til Utdanning etter pressekonferansen i Bjørvika i Oslo fredag 2. desember.

Hun er opptatt av at fagskolene er viktige for norsk økonomi og verdiskaping. Derfor mener hun fagskolestudentene må få gode vilkår, slik at det blir attraktivt å velge fagskole.

– I stortingsmeldingen blir det foreslått å gjøre noe med studentrettighetene, slik dere har foreslått, blant annet skal det gis medlemskap i studentsamskipnad. Hva tenker du om det?

– Dette er noe vi har slåss for, så det er vi selvsagt veldig glade for. Studentene ved fagskolene har til nå ikke hatt rett til velferdstjenester gjennom studentsamskipnadene, sier Kjørholt.

 

Fagskole endelig likestilt med annen høyere utdanning

Økt anseelse for fagskoleutdanning er noe av det Kjørholt er mest glad for i stortingsmeldingen.

– Endelig blir det nå foreslått å sidestille yrkesfaglig utdanning på fagskoler med utdanning på høyskoler og universiteter. Det har stor betydning for å gjøre fagskolestudiet attraktivt, sier Silje.

Samtidig er hun opptatt av at dette ikke må føre til akademisering av fagskoleutdanningene.

– Fagskolene skal fortsatt være korte praktiske yrkesrettede utdanninger. Og det er viktig at fagskoleutdannignene kan stå på egne ben. Vi ønsker ikke at fagskolene bare skal bli en mellomstasjon på vei til høyre utdanning, sier Kjørholt.

– Studiepoeng, også for fagskolestudenter, er noe dere har jobbet for?

– Ja, studiepoeng er viktig, også for fagskolestudenter. Fagskolen har vært nedprioritert, og vi trenger nå en ekstra satsning for å få flere unge til å velge fagskolestudier. I den forbindelse er studiepoeng et viktig tiltak, sier Silje Kjørholt.

 

Ville heller hatt statlig eierskap

Framskrivninger fra Statistisk sentralbyrå viser at Norge vil mangle 100.000 arbeidstakere med yrkesfaglig utdanning i 2035. En andel av disse vil være fagskoleutdannede.

Mens 280.000 studenter var registrert ved høyskoler og universiteter i 2015, var det bare 15.000 ved fagskolene. Selv om det er økende søkertall til fagskolene, har offentlige fagskoler ikke midler til å opprette flere studieplasser.

– Dette håper vi det nå blir en endring på, sier Silje.

Hun er glad for ny finansieringsordning, men hadde helst sett at staten ble gjort til skoleeier. I stortingsmeldingen er det foreslått fylkeskommunalt eierskap.

– Det er en stor utfordring at eierskapet for offentlige fagskoler ikke flyttes til staten, men forblir hos fylkeskommunene og at det er de som får ansvaret for å opprette nye studietilbud, sier hun.

 

Powered by Labrador CMS