Medlemstallet i de norske fagforbundene har økt med nesten 20 prosent de siste 12 årene, men det totale antallet ansatte har økt enda mer. (Ill. foto: Paal Svendsen)
Medlemstallet i de norske fagforbundene har økt med nesten 20 prosent de siste 12 årene, men det totale antallet ansatte har økt enda mer. (Ill. foto: Paal Svendsen)

Norden fortsatt på topp i fagforeningsmedlemskap

Lønnstakere i de nordiske landene ligger fortsatt på topp når det gjelder organisering i fagforeninger, men organisasjonsgraden synker gradvis, viser tall fra OECD.

I 2015 var det drøyt 1,8 millioner ansatte i norske virksomheter som var tilknyttet en arbeidsgivertilslutning, melder  Statistisk sentralbyrå.

Om lag 1,4 millioner, eller 77 prosent av de tilsatte i disse virksomhetene hadde tariffavtale. I 2003 var den tilsvarende andelen 86 prosent.

I fjor hadde arbeidstakerorganisasjonene i Norge nesten 1,8 millioner medlemmer. Dette inkluderer alle registrerte medlemmer, og omfatter også ikke-yrkesaktive som pensjonister og studenter. Medlemstallet økte med 19 prosent fra 2003 til 2015, selv om organisasjonsgraden gikk ned. Dette skyldes at det også har blitt flere lønnstakere.

Mellom 1992 og 2013 har nedgangen i organisasjonsgraden i de 36 OECD-landene vært på om lag 35 prosent. Den relative nedgangen har vært størst for Australia og Tyskland, men organisasjonsgraden i de nordiske landene har også sunket i denne perioden, med unntak av Island, som kun hadde en mindre nedgang i organisasjonsgraden.

Norge var både i 2013 og i 1992 det landet i Norden som hadde den laveste organisasjonsgraden, mens Island ledet an og hadde en organisasjonsgrad på hele 85,5 prosent i 2013. (©NTB)

Powered by Labrador CMS