Undersøkelse som dekker de siste to årene viser at gutter driver med mer butikknasking enn før, med mer hærverk enn før, og mer med andre salgs regelbrudd. Ill.foto: Braun Robert, Free images
Undersøkelse som dekker de siste to årene viser at gutter driver med mer butikknasking enn før, med mer hærverk enn før, og mer med andre salgs regelbrudd. Ill.foto: Braun Robert, Free images

Unge blir mer pessimistiske

Færre unge enn før tror de kommer til å få leve gode og lykkelige liv, ifølge årets rapport fra Ungdatasenteret ved OsloMet.

Ifølge rapporten tror færre ungdomsskoleelever, både jenter og gutter, at de kommer til å ta en høgskole- eller universitetsutdanning. Antallet ungdomsskoleelever som tror de aldri vil bli arbeidsløse, har krympet med nesten 10 prosentpoeng. Også elevene i videregående har blitt mer pessimistiske når det gjelder frykten for arbeidsløshet.

Denne negative trenden kommer etter 10–15 år med data som viser oss en stadig mer veltilpasset og skikkelig ungdom, med stadig nedgang i ungdomskriminalitet, rusmiddelbruk og vold. 2018-tallene kan tyde på et brudd i denne utviklingen.

Undersøkelse som dekker de siste to årene viser at gutter driver med mer butikknasking enn før, med mer hærverk enn før, og mer med andre salgs regelbrudd. Blant jentene er endringene kun mindre.

De unge har de siste par årene også økt misbruket av tobakk, alkohol og cannabis, og særlig guttene er blitt mer voldelige.

Ifølge Anders Bakken, leder av Ungdatasenteret, skjer dette parallelt med flere rapporter om psykiske helseplager. Årets tall viser at omfanget av psykiske plager øker blant guttene, ikke bare blant jentene, sier han til forskning.no. Men Bakken konkluderer med at vi fremdeles har en veltilpasset, aktiv og hjemmekjær ungdomsgenerasjon, og at vi ennå ikke vet om bruddet i den positive utviklingen vil være en varig trend.

Rapporten bygger på svar fra 249 100 elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Svarene dekker årene 2016–2018.