Udir frir til lærerne: – Avhengig av deres erfaringer med bruk av kunstig intelligens

Utdanningsdirektoratets kompetansepakke om kunstig intelligens i skolen ble lansert før man egentlig har så mye kunnskap om temaet. 

Publisert Sist oppdatert

Utdanningsdirektoratets kompetansepakke «Kunstig intelligens i skolen» ble lagt ut i mars og inneholder en rekke eksempler på hvordan kunstig intelligens kan tas i bruk i skolehverdagen, råd om personvern, vurdering og kildekritikk. 

Øystein Nilsen, avdelingsdirektør for digitale tjenester i Utdanningsdirektoratet, forteller at man hadde liten tid, og måtte lansere den, selv om kunnskapen på feltet fortsatt er mangelfull.

Øystein Nilsen, avdelingsdirektør i Udir.

− Det er ikke uvanlig innenfor teknologiutvikling at man opplever at det regulatoriske henger etter. Denne gangen var det særlig usikkerheter rundt det som gjelder personvern, og skolene møter allerede disse utfordringene i sin hverdag. Dessuten var det viktig å komme i gang for at man skulle få mulighet til å diskutere dette i kollegiet. Det kommer nye problemstillinger hele tiden, og det er vanskelig å håndtere disse raskt nok. Det vesentlige er at alle erkjenner og forstår at dette dreier seg om svært store endringer for skolen, sier Nilsen.

Et grunnlag for diskusjoner

Han nevner to viktige prinsipper som ligger bak, når man utvikler kompetansepakken. Det ene er at lærerne skal skjønne hva dette dreier seg om. Derfor bidrar man med konkrete eksempler for å vise hvordan kunstig intelligens kan brukes i praksis.

Det andre er å gi en oppstartspakke for diskusjoner på skolene, og slik løfte tematikken. Et aktivt lærerkorps vil kunne bidra til å oppdage og få fram nye problemstillinger som så kan føres tilbake til direktoratet. Disse vil bli viktige innspill når kompetansepakken skal utvikles videre.

Nilsen forteller at det allerede er mange som har tatt kompetansepakken i bruk, og at man har fått mange gode tilbakemeldinger, men også noen som mener at innholdet blir for forutsigbart.

− Mange vil ha klarere råd om hva lærere bør gjøre, men foreløpig har vi ikke så mange gode svar på dette, og det er nettopp derfor vi er avhengige av å ha en god dialog med lærere som prøver dette ut i praksis, sier Nilsen.

Vil oppdateres fortløpende

Han forteller at kompetansepakken stadig vil komme i nye versjoner, og at brukerne vil få beskjed når nye oppdateringer foreligger. I tiden framover kommer man også til å sy kunstig intelligens sammen med andre relevante tema, for eksempel vurdering, inkludering, tilpasset opplæring og personvern.

En utfordring har vært å formidle at dette først og fremst er ment som en støtte til lærerne, og ikke må oppfattes som føringer når det gjelder bruk av verktøy som innbefatter kunstig intelligens. Men han ser ikke bort fra at det etter hvert vil komme et behov for ulike reguleringer.

− Jeg vil også minne om at Utdanningsdirektoratet ikke bare jobber med dette feltet i form av kompetansepakker. Vi kommer også til å bidra med webinarer og mye annet innenfor feltet kunstig intelligens i tiden som kommer, sier Nilsen.

Kompetansepakken kunstig intelligens i skolen

Kompetansepakken Kunstig intelligens i skolen tar for seg hva kunstig intelligens er og hvordan tjenester og verktøy basert på, KI fungerer.

I pakken har man spesielt fokus på tjenesten ChatGPT, ettersom denne har skapt mye debatt i Skole-Norge siden den ble lansert i november 2022, og fordi dette per nå er den tjenesten som er mest allment tilgjengelig.

Det trekkes også fram utfordringer med denne teknologien, spesielt rundt vurdering, kildekritikk, personvern og informasjonssikkerhet. Kompetansepakken legger opp til drøftingsoppgaver og aktiviteter som skal bidra til refleksjoner i profesjonsfellesskapene rundt utfordringer og muligheter KI vil gi i læringsarbeidet.

Powered by Labrador CMS