kjedsomhet skole elev kjeder seg

Elevenes motivasjon for skole fortsetter å synke 

De er mindre interessert i skolearbeid og færre gleder seg til å gå på skolen.

Publisert Sist oppdatert

Det kommer frem i årets Elevundersøkelse. Og strengt tatt ikke bare i årets. Utviklingen har vært den samme over flere år .

Elevenes oppgir at de er mindre interessert i å lære. Færre sier at de liker skolearbeid godt og stadig færre sier at de gleder seg til å gå på skolen.

Lavest er motivasjonen på 10. trinn, men det har vært størst nedgang i elevenes motivasjon på 7. trinn de siste årene. På 7. trinn har elevenes motivasjon vært synkende siden 2019, og på 10. trinn siden 2020.

Mens 73 prosent av sjuendeklassingene sa at de likte å lære i mange eller de fleste fag i 2019, så er det bare 57 prosent som sier det samme i 2023.

Størst er fallet i andelen som sier at de liker skolearbeid godt. Det faller med 7 prosent for både 7. trinn og 10. trinn bare fra i fjor. 4 av 10 sjuendeklassinger og 3 av 10 tiendeklassinger oppgir nå at de liker skolearbeid godt. 

En mer praktisk skole

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier i en pressemelding at hun er bekymret. 

– Vi må løfte motivasjonen og læringen hos elevene. Det er en stor utfordring at både resultatene, trivsel og motivasjon faller, og vi må se disse utviklingstrekkene i sammenheng, sier Nordtun. 

Som i fjor håper regjeringen at mer praktisk undervisning skal være løsningen. Denne våren er det varslet at de skal legge frem en stortingsmelding for 5.-10. trinn som blant annet skal se på hvordan skolen kan bli praktisk og variert. 

– Med en skole der elevene våre får brukt mer av hele seg, vil motivasjonen øke fordi flere vil oppleve mestring, læring og utvikling, sier Nordtun.

Leder av Elevorganisasjonen, Petter Lona, sier til VG at han mener mange elever opplever skolen som lite relevant. Han etterlyser at regjeringen viser handlekraft. 

  – Det er ikke nok med innstramming i mobilbruk og 35 millioner kroner til bedre skolemiljø. Det trengs en mye større satsing og sterkere krefter. Hele skolen må gjøres mer relevant for elevene, sier Lona. 

Også Høyres Jan Tore Sanner savner tiltak fra regjeringshold. 

– Nå må regjeringen komme på banen sammen med skoleeierne med konkrete tiltak som kan få motivasjon og trivsel opp, og mobbing og skolefravær ned. Vi kan ikke vente og se mens hver tiende elev gruer seg til å gå på skolen, sier Sanner.Powered by Labrador CMS