- Lærere mer positiv til eksamen med internett

Etter fire år går prøveordningen som tillater bruk av internett under eksamen inn i siste fase. 61 videregående skoler blir siste ledd før høstens sluttrapport.

– Vi ser at elevene opplever det som nyttig å ha tilgang til internett, og at lærerne er blitt mer positive over tid. Sensorene er mer delte i sitt syn, forteller Sissel Skillinghaug, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet, til NTB.

Skoler i prøveordning under eksamen

* Disse skolene deltar i prøveordning med tilgang til internett under eksamen:

* Troms: Bardufoss Høgtun videregående skole, Heggen videregående skole, Kongsbakken videregående skole, Tromsdalen videregående skole.

* Nordland: Narvik videregående skole, Polarsirkelen videregående skole, Bodin videregående skole.

* Nord-Trøndelag: Steinkjer videregående skole, Grong videregående skole.

* Sør-Trøndelag: Heimdal videregående skole.

* Møre og Romsdal: Atlanten videregående skole, Molde videregående skole.

* Sogn og Fjordane: Flora videregående skole, Hafstad videregående skole.

* Hordaland: Amalie Skram videregående skole, Askøy videregående skole, Austerheim videregående skole, Bergen Katedralskole, Bømlo videregående skole, Fana Gymnas, Kvinnherad videregående skole, Langhaugen videregående skole, Nordahl Grieg videregående skole, Stord videregående skole, Tertnes videregående skole.

* Rogaland: Bergeland videregående skole, Bryne videregående skole, Dalane videregående skole, Sola videregående skole, Stavanger katedralskole, Tryggheim videregående skole.

* Vest-Agder: Vågsbygd videregående.

* Aust-Agder: Dahlske videregående skole, Drottningborg videregående skole (privatskole).

* Telemark: Bø videregående skole, Kragerø videregående skole, Skien videregående skole.

* Vestfold: Færder videregående skole, Greveskogen videregående skole, Horten videregående skole, Nøtterøy videregående skole, Re videregående skole, Sandefjord videregående skole, Holmestrand videregående skole, Thor Heyerdahl videregående skole.

* Østfold: Greåker videregående skole, Malakoff videregående skole, St. Olav videregående skole.

* Akershus: Bjertnes videregående skole, Frogn videregående skole, Lillestrøm videregående skole, Rælingen videregående skole, Sandvika videregående skole, Skedsmo videregående skole.

* Oslo: Elvebakken videregående skole.

* Hedmark: Hamar katedralskole, Ringsaker videregående skole, Nord Østerdal videregående skole.

* Oppland: Dokka videregående skole, Nord-Gudbrandsdal videregående skole, Valdres videregående skole. (©NTB)

Prøveordningen som åpner for bruk av internett under eksamen, startet i 2012, da med 15 skoler og noen få fag. I siste del av prøveordningen deltar 61 skoler i åtte eksamensfag.

– Det ser ut til at en slik eksamensordning gjør at det blir fokusert mer på kilder og kildekritikk i opplæringen, noe som er et positivt funn, mener Skillinghaug.

240.000 i sving

Fra 18. mai til 5. juni skal 240.000 elever på 10. trinn og i videregående skole gjennomføre i alt 280.000 eksamener. Om noen år kan kanskje bruk av internett være en fast del av eksamen.

– Vi får sluttrapporten til høsten, og da må vi ta stilling til den. Vi ser at eksamensordningen kan fungere under gitte betingelser, sier Skillinghaug.

Hun viser til at skolene som er med i prøveordningen, har meldt seg frivillig og er motiverte til å delta. Om det vil fungere i hele Norge, er mer uklart.

– Skole-Norge er variert. Jeg kan ikke trekke noen konklusjon allerede nå, sier avdelingsdirektøren.

– Fusk ikke et problem

Datamaskin under eksamen er allerede standard på de fleste eksamener i slutten av grunnskolen, men restriksjonene på internettbruk har vært strenge. Frykten for fusk er noe av grunnen. Skillinghaug mener prøveordningen ikke øker risikoen for eksamensfusk.

– Elevene sitter uansett ved PC når de gjennomfører eksamen, så problemet er ikke større enn under vanlig eksamensgjennomføring. Når alle hjelpemidler er tillatt, så er det ikke så mye igjen som er fusk, men kommunikasjon er fremdeles ikke tillatt.

Ulike skoler har ulike løsninger for å hindre kommunikasjon selv om elevene får bruke internett under eksamensgjennomføringen.

– Noen overvåker nettrafikken eller stenger enkelte deler av nettet, mens andre satser mer på opplæring i forkant og overvåking i eksamenslokalene, sier hun.

Den endelige rapporten for prøveordningen kommer til høsten. En foreløpig rapport etter tre år ble  publisert i oktober 2014.