Her får du fem gode tips til hva du kan gjøre hvis du skal opp i matematikkeksamen. Foto: Hans Skjong
Her får du fem gode tips til hva du kan gjøre hvis du skal opp i matematikkeksamen. Foto: Hans Skjong

Slik kan elever få virtuell hjelp før eksamen i matematikk

Onsdag kom tusenvis av 10.-klassinger opp i eksamen i matematikk. De kan få digital eksamenshjelp via nettstedet ent3r.no. Utdanningsforbundets Turid B. Øfsti er positiv til tilbudet.

Publisert

Onsdag fikk flere tusen 10.-klassinger landet over vite at de har kommet opp i eksamen i matematikk.

Karoline Nielsen er nasjonalkoordinator for prosjektet Ent3r.no, som nå tilbyr gratis, digital hjelp på nett til eksamensforberedelsene i matematikk. Prosjektet drives av Nasjonalt senter for realfagsrekruttering som er direkte underlagt Kunnskapsdepartementet.

Hun sier at det er ulike reaksjoner hos elever når de får vite at de har kommet opp i matte.

– Noen sier «yess, dette var akkurat det jeg ønsker meg», mens andre sier «hjelp, jeg trenger hjelp til å få roet nervene». Elevene setter pris på tilbudet. Lærerne er ikke tilgjengelige nå til helgen, men elevene kan allikevel få hjelp hos oss også på lørdag og søndag, sier hun, og legger til at siden tjenesten foregår på nett, kan hvem som helst over hele landet benytte seg av tilbudet. 

 

Virtuell hjelp

10.-klassingene får hjelp på nettet av såkalte mentorer, som er realfagsstudenter på høyskole- og universitetsnivå. Disse tilbyr ellers i året leksehjelp i realfag gjennom ent3r.no.

Nielsen sier at de fleste av elevene som benytter seg av tilbudet har middels eller god måloppnåelse i fagene. 

– Det er også en del elever som sliter med faget som får hjelp, og vi er ekstra glade for å kunne hjelpe dem til å bli bedre, sier Nielsen. 

 – Hva kan gjøres for at de elevene som kanskje trenger det mest også benytter seg av tilbudet?

– Jeg tror vi kan finne ut hvor elevene befinner seg faglig sett, og hjelpe dem med å komme fra det nivået de er, til det nivået de ønsker å komme til. Det er viktig å fokusere på at man alltid kan bli bedre, selv om de kanskje har falt litt av lasset. Vi kan gi dem et friskt pust, sier Nielsen.

 

– Bedre enn privat leksehjelp

Turid Buan Øfsti er sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet, og er selv ungdomsskolelærer. Hun hilser lekse- og eksamenshjelp som Ent3r.no velkommen.

– Det er tilgjengelig for alle, og det følger også gratisprinsippet. Dette er mye bedre enn de private aktørene som tilbyr leksehjelp mot betaling. Dette er jeg mye mer begeistret for, sier Øfsti.

Andreas Bjerkedal er styreleder og forretningsutvikler i MentorNorge, en av landets største tilbydere av privatundervisning.

– Veldig mange bruker oss i denne perioden for å jobbe fokusert med eksamenstrening og kunne få svar på spørsmål underveis. Vi fokuserer imidlertid mer på lange gode forløp der den tilpassede undervisningen er mest effektfull og kunnskapen sitter bedre og lengre, skriver han i en e-post til Utdanning. 

Han er positiv til Ent3r-initiativet og «for øvrig all gratis hjelp til læring».

Han sier at de aller fleste som benytter seg av privat leksehjelp gjør dette fordi de har store utfordringer ved et eller annet fag.

– Grunnene til dette er mange og ofte kompliserte. Som følge av manglende ressurser er det mange som ikke får tilstrekkelig oppfølging på skolen, og da er en-til-en-undervisning gjerne den eneste løsningen som fungerer, sier han.

Timeprisen for privatundervisning gjennom MentorNorge varirerer fra 415,- kr. til  695,- kr., avhengig av om du kjøper en pakke på 80 timer eller velger en pakke på færre enn 20 timer. Opp til tre elever kan være med uten ekstra kostnad.

– Hva kan du si om brukerne av leksehjelpen av MentorNorge - hva slags sosioøkonomisk bakgrunn har disse elevene? 

– Særlige behov for hjelp på skolen er noe man finner i alle samfunnslag. Dette gjenspeiler seg også i vår kundebase, sier han. 

 

 

Skoletrøtte elever

Utdanningsforbundets Øfsti forteller mer om hennes tanker rundt leksehjelp. Hvis leksehjelp arrangeres på skolen, er de ofte de som kanskje trenger det mest, som ikke benytter seg av det forteller Øfsti.

– Men eksamenstilbudet til Ent3r.no er jo digitalt, så det trenger jo ikke være synlig at du får leksehjelp, sier hun.

Hun tror en av grunnene til at få av de svakere elever bruker tilbud som Ent3r eller leksehjelp generelt, kan ha sammenheng med at disse elevene kanskje er litt skoletrøtte.

– Disse elevene er kanskje litt lei av skolen, og da frister det ikke så veldig å bruke fritiden sin på enda mer skole. Hvis du mestrer skolen, og gjør det bra, er det kanskje mer motiverende å benytte seg av leksehjelp, sier Øfsti.

Hun mener de svakere elevene trenger mer tilrettelegging og tilpasset opplæring. Og at de får kjenne på skolemestring.

 

Vanskelig med lange tekstoppgaver

Karoline Nielsen i ent3r.no forteller om hva elevene syns er vanskelig når det gjelder matteeksamen. Hun sier at elevene ofte synes det er vanskelig å sette seg inn i lange tekstoppgaver, og «gjøre det om» til et regnestykke. 

Det er ikke bare språket i oppgavene som er vanskelig da? Kritikere har jo påpekt at mattespørsmål kan være vanskelig formulert?

- Jeg synes generelt oppgavene har vært godt formulert. Vi hjelper elevene med å gjøre om teksten til forståelige oppgaver, som de kan jobbe videre med. Via Ent3r-eksamenshjelp har mentorene også mulighet til å hjelpe elevene i virtuelle grupperom, der bare mentor og elev snakker sammen, sier hun.

 – Da kan det være enklere å spørre om alle tingene man lurer på, enn foran resten av klassen, sier hun, og presiser at dette kun er et tilbud i den virtuelle eksamenshjelpen. I det vanlige, «fysiske» leksehjelptilbudet hos ent3r.no ellers i året, er det i snitt fem til syv elever per mentor, forteller hun.

 

Karoline Nielsen kommer til slutt med noen eksamenstips til elevene som har kommet opp i matte.

1. Ta et dypt pust, og tenk at dette klarer du. 

2. Om ikke du tror du klarer det, bruk ent3r.no.

3. Lag en leseplan, og følg den. 

4. Dagen før eksamen, prøver du å avrunde lesingen tidlig. Ta tidlig kveld, spis noe god mat, og legg deg tidlig. 

5. På eksamensdagen er det viktig å puste med magen, og prøve å svare på alle spørsmål. Det er bedre å svare noe, enn å ikke svare i det hele tatt. Du får til mer enn du tror!

Powered by Labrador CMS