Edvard Botterli Udnæs sier flere endringer må til.
Edvard Botterli Udnæs sier flere endringer må til.

Elevene mener regjeringen burde skrotet både fraværsgrensa og eksamen

Støre og Vedum lover en gjennomgang av fraværsreglene og vurderingsformene i videregående skole. Elevleder Edvard Botterli Udnæs sier Elevorganisasjonen innkasserer en delseier.

Publisert Sist oppdatert

e– Vi koster på oss et avventende smil etter å ha lest Hurdalsplattformen. Etter å gjennomgått kapitlet om skole har vi merket de ulike punktene med grønt, gult og rødt, de fleste med grønt.

At regjeringen legger opp til å endre fraværsreglene og se på vurderingsformene på nytt er bra, men vi mener de ikke går langt nok. sier Udnæs.

I Hurdalsplattformen heter det at regjeringen vil: «Bedre dagens fraværsreglement slik at det blir mindre rigid og byråkratisk, mer rettferdig for elevene og legger opp til økt gjennomføring.»

– Etter vår mening burde regjeringen lovet å fjerne fraværsgrensa, ikke bare bedre reglementet. Regjeringen lover å gjøre reglementet mer rettferdig for elever. Da kan de ikke bruke «ikke vurdert» som sanksjon. Fjerner de derimot «ikke vurdert» som sanksjon, da er de mer på linje med Elevorganisasjonens politikk, sier han.

Han sier Elevorganisasjonen vil gi makten tilbake til lærere og elever. Myndighetene må ha tillit til at dette er noe lærere og elever kan finne ut av sammen.

– Fravær må behandles som et symptom på et problem, ikke som latskap hos elever. Myndighetene og skolene må sammen iverksette tiltak for å forebygge fravær i stedet for å straffe elever, sier han.

Mener endringene i vurderingspraksis ikke går langt nok

Også når det gjelder eksamen mener Udnæs at elevene kun kan innkassere en delseier.

I Hurdalsplattformen heter det: «Det skal være eksamen og karakterer i ungdomsskolen og videregående skole, samtidig som en skal gjennomgå behovet for nye former for vurdering i tråd med nye læreplaner og undervisningsformer.»

– Regjeringen sier de vil se på andre vurderingsformer. Det ser vi på som et gjennomslag for oss. Dette har elever kjempet for siden 1960-tallet. Den utdaterte formen for eksamen som vi har i dag strider mot innholdet i Fagfornyelsen. Det mener vi at regjeringen også innrømmer i plattformen sin, sier Udnæs.

Skal de foreslå nye vurderingsformer, blir det merkelig å slå fast at dagens eksamensordning ligger fast, mener Udnæs.

Mener regjeringen burde satset mer på yrkesfag

Hurdalskameratene lover også å fjerne firer-kravet for å komme inn på lærerutdanningen og fjerne avskiltingen av erfarne lærere.

– Hva mener dere om det?

– Her er vi uenige både med ny regjering og med Utdanningsforbundet. Vi vil ha lærere med faglig fordypning i de fagene de skal undervise i. Det som er viktig for oss, er at lærerne får tilbud om etter- og videreutdanning, sier han.

For elever på yrkesfag lover regjeringen bedre økonomiske betingelser.

– Regjeringen vil fullfinansiere utstyrsstipendet og varsler noen grep for flere læreplasser, men dette er langt fra det vi så for oss da Arbeiderpartiet lovet oss et yrkesfagsløft. Dette er et lite dytt, ikke et løft. Vi skal gjøre det vi kan for å få regjeringen og stortinget til å forstå at de må satse kraftig på yrkesfagene, sier han.

Udnæs lurer også på hvor det ble av Arbeiderpartiets løfte om læreplassgaranti.

Powered by Labrador CMS